Klantenonderzoek: Een succesvolle klantenbinding (fase 3 & 4)

Klantenonderzoek: Een succesvolle klantenbinding (fase 3 & 4)

Verdere verdieping in een succesvolle klantenbinding

Verdere verdieping in een succesvolle klantenbinding

Fase 3: Delen van inzichten
Nu je alle analyses uit het onderzoek hebt afgerond ga je de inzichten delen met je collega’s om aan te zetten tot actie. Dit doe je met de volgende drie stappen:

Presenteren
Vertel je verhaal door een interessante samenvatting van het klantenonderzoek. Let goed op
wie je publiek is, formuleer een duidelijke boodschap en een aantal actiepunten.

Rapporteren
Creëer een rapportage voor je collega’s om ze te stimuleren tot klantgericht denken. Let hier
weer op je doelgroep: voor directie, bestuur of MT is een algemene rapportage met
hoofdlijnen geschikt; maak daarentegen per leidinggevende, productmanager of
accountmanager een gedetailleerde rapportage.

Terugkoppelen
Na afloop van het onderzoek dien je helder aan iedereen die er belang bij heeft te communiceren. Bedenk goed hoe en wat je na afloop richting collega’s en deelnemende klanten communiceert, hoe je positieve resultaten als pr instrument gebruikt, en hoe je communiceert over de dingen die je gaat verbeteren.

Fase 4: Klantgericht aan de slag

Aan de slag
Een klantenonderzoek is pas echt effectief als je de resultaten gebruikt om te
verantwoorden, verbeteren of vernieuwen. Hoe zorg je ervoor dat je resultaten opvolging
krijgen en leiden tot concrete acties? Bij Customeyes organiseren wij interne workshops die
een dagdeel in beslag nemen, uit 5 fasen bestaan, en het Vinden-Verdiepen-Verbeteren
principe volgen. Bekijk ons model en raak geïnspireerd!

  1. Gezamenlijke basis: herhaal belangrijke inzichten en spreek een gezamenlijk doel af voor de workshop;
  2. Vinden: belangrijkste verbeterpunten en belangrijkste resultaten;
  3. Verdiepen: wat zijn de oorzaken van de goede of slechte scores;
  4. Verbeteren: brainstorm over concrete oplossingen;
  5. Actie: bepaal hoe de voortgang bewaakt gaat worden.

Onze vier fasen van een succesvol klantenonderzoek vormen een concrete aanpak om de klantenbinding in jouw organisatie te versterken. Wil je meer details over het proces van een succesvol klantenonderzoek in B2B? Lees dan verder in onze gratis checklist.