Amgen hecht grote waarde aan de mening van haar klanten

Het onderzoek laat zien of onze diensten bekend zijn bij de klanten, welke in de ogen van de klant onmisbaar zijn en waar nog behoefte aan is.

Waardevolle input van klanten

Amgen hecht grote waarde aan de mening van haar klanten. Input van artsen en ziekenhuisapothekers is van belang om aan de wensen te voldoen en daarmee product en dienstverlening goed af te stemmen.

Amgen, een toonaangevend bedrijf op het gebied van humane geneesmiddelen in de biotechnologische industrie, wil haar positie in de markt verstevigen. Om dit doel te bereiken is het waardevol om inzicht te krijgen in de verwachtingen en ervaringen van klanten: artsen en ziekenhuisapothekers. Hoe kijken zij tegen Amgen aan? Waarop onderscheidt Amgen zich en waarom kiest een arts (internist, nefroloog) of ziekenhuisapotheker voor producten van Amgen? In samenwerking met Customeyes heeft Amgen een klantenonderzoek uitgevoerd onder internisten en ziekenhuisapothekers. Centraal hierin staat de kracht van Amgen.

Wie is Amgen?

Amgen put al meer dan 25 jaar uit de kracht van wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties om het leven van mensen aanzienlijk te verbeteren. Amgen pioniert in de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van vorderingen in recombinant-DNA en moleculaire biologie en heeft de eerste blockbusters in de biotechnologie-industrie gelanceerd. Op dit moment is Amgen een ondernemend en op wetenschap gebaseerd bedrijf dat zich toelegt op het helpen van mensen bij het bestrijden van ernstige ziekten.

Waardevolle input van klanten

Amgen is een organisatie die grote waarde hecht aan de mening van haar klanten. Input van artsen en ziekenhuisapothekers is van belang om aan de wensen te voldoen en daarmee product en dienstverlening goed af te stemmen. Amgen wil met het klantenonderzoek in kaart brengen hoe tevreden de artsen en ziekenhuisapothekers zijn over Amgen. Waar wordt de meeste toegevoegde waarde ervaren? In de producten, diensten of de klantrelatie? Daarnaast wordt het imago (hoe wordt Amgen door klanten gezien?) en de loyaliteit (zijn klanten trouw aan Amgen?) onderzocht. Het klantenonderzoek is uitgevoerd onder 136 klanten die schriftelijk zijn bevraagd. De resultaten zijn uitgesplitst naar internisten en ziekenhuisapothekers.

Amgen wordt gewaardeerd door haar klanten

Het klantenonderzoek laat zien dat Amgen gewaardeerd wordt door haar klanten. Er wordt ruim boven de benchmark gescoord op de algemene tevredenheid. Ook op de kwaliteit van de producten, de geleverde diensten en de tevredenheid over medewerkers scoren goed. De imagoanalyse brengt het imago van Amgen in kaart in de perceptie van internisten, ziekenhuisapothekers en de eigen medewerkers van Amgen. Klanten benadrukken het innovatieve karakter van Amgen, de klantgerichtheid en de betrouwbaarheid. De loyaliteitsanalyse brengt in kaart welke klanten loyaal zijn en als supporters van Amgen beschouwd mogen worden en welke klanten minder loyaal zijn.

Ingezoomd op producten en diensten

In het klantenonderzoek zijn twee producten van Amgen specifiek onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar het belang van deze producten op het gebied van kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en de meerwaarde van het product. Daarnaast is gekeken welke invloeden van toepassing zijn op het voorschrijven van deze producten. Amgen levert naast haar producten ook verschillende diensten in de vorm van kennisdeling, zoals masterclasses, themadagen, ronde tafel bijeenkomsten et cetera. Het onderzoek laat zien of deze diensten bekend zijn bij de klanten, welke diensten in de ogen van de klant onmisbaar zijn en waar nog behoefte aan is.

Wat levert het op?

Amgen heeft inzicht in wat artsen en ziekenhuisapothekers belangrijk vinden. Het wordt duidelijk dat Amgen op de goede weg zit, met hier en daar nog een aantal verbeterpunten. Het onderzoek geeft Amgen een beeld hoe zij nu gezien worden in de markt en waar nog aan gewerkt kan worden. De artsenbezoekers van Amgen krijgen concrete informatie over klanten, die hen helpt de klantrelatie te intensiveren.