Eén stakeholdertactiek niet zaligmakend

“De jeugdzorg heeft overwegend een negatief imago. Het werk is moeilijk en blijft vaak onbegrepen. Het is als jeugdzorginstelling heel belangrijk om in je communicatie naar je totale omgeving, inclusief je cliënt, heel duidelijk te zijn over wie je bent en wat je doet. Dit start door te weten wat belangrijke partners in het veld van je vinden. Waar ben je sterk in? Wat denk je zelf? Hoe denken je samenwerkingspartners hier over? En wat voor rol zien gemeenten als toekomstige opdrachtgevers eigenlijk voor je weggelegd?”

Customeyes is in gesprek met Nelleke Groenewegen, directeur Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ), over het stakeholdersonderzoek dat Customeyes heeft uitgevoerd bij gemeenten en samenwerkingspartners van BJZ Zeeland. Nelleke: “Wij zijn in gesprek gegaan met onze stakeholders en hierdoor heb ik nu een heel duidelijk inzicht in het beeld over ons. Voor ons is helder welke rollen ons wel en niet gegund worden. Heel waardevol, ik kan hier ons strategisch beleid op door ontwikkelen”.

Nelleke: “Dit was het moment om een professioneel stakeholdersonderzoek op te zetten. Bureau Jeugdzorg Zeeland heeft een nieuwe koers. Daarnaast is de omgeving erg in verandering en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Ik wil daarom nu, en niet over een paar jaar, weten in hoeverre de gekozen positionering wordt erkend en herkend. Een extern bureau is in deze situatie handig, want een neutrale derde kan vragen stellen die anders heel erg sociaal wenselijk beantwoord worden. Bij een aantal gesprekken ben ik met de interviewer meegegaan. Als ik zelf met stakeholders praat, dan levert dit een heel ander gesprek op. Ik heb door de interviews met Customeyes zelf ervaren dat samenwerkingspartners slechts een deel van het verhaal van BJZ Zeeland en ons werk kennen. In de antwoorden van de overige gesprekken, signaleerde ik geen sociaal wenselijke antwoorden en dus hebben we nu betrouwbare uitkomsten.”

Positioneringtactiek richting individuele stakeholders

Nelleke: “Mijn stellige overtuiging is dat we op een andere manier moeten communiceren. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat één tactiek niet zaligmakend is. Wij hebben onze communicatiekoers inmiddels duidelijk aangepast. Niet alle verbeterpunten zijn in proces- of systeemverbeteringen te vatten. We hebben ons gerealiseerd dat de manier waarop je een relatie onderhoudt, als bijvoorbeeld teamleider of professional, van cruciaal belang is. Deze bewustwording is groter dan ooit.”

“Door de diepgang van de resultaten zijn we nu positioneringtactiek richting individuele stakeholders aan het intensiveren of aan het wijzigen.”

“Customeyes was voor mij een 9+”

“Wij hebben gekozen voor Customeyes omdat zij heel snel de vraag achter mijn vraag scherp kregen. Customeyes heeft goed uitgezocht wat wij precies wilden en hoe wij de uitkomsten van het onderzoek wilden gebruiken. De samenwerking is vervolgens ook heel prettig verlopen. Customeyes denkt erg mee in het proces en in de inhoud. Het proces is erg goed ingericht en tegelijkertijd is er altijd ruimte voor flexibiliteit. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot resultaten waar wij mee verder kunnen. Ik geef ze een dikke 9!”