Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleidSluiten

Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg gaat door!

Vragen? Neem contact op met Hans Hylkema

Customeyes heeft in 2015 het Cliëntervaringsonderzoek overgenomen van Effectory.

Door het terugtrekken van Effectory moesten veel instellingen op zoek naar een nieuwe manier om de cliëntervaring te meten. Gelukkig biedt Customeyes nu een oplossing door het instrument te continueren en zelfs te verbeteren.

Voor u betekent dit dat u een vergelijking met eerdere metingen kunt behouden en toegang heeft tot een grote VGN-benchmark.

Bijdragen aan een waardevol leven

Bijdragen aan een waardevol leven

Het doel van het ervaringsonderzoek is om bij te dragen aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. Het instrument meet ervaringen van individuele cliënten over de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening, gericht op de domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002). Hierdoor wordt inzichtelijk hoe iedereen binnen een zorginstelling (bijvoorbeeld teamleiders, begeleiders) kan bijdragen aan de levenskwaliteit van iedere individuele cliënt. Ook de vertegenwoordigers spelen bij de onderzoeken een belangrijke rol.

Continue aandacht voor een betrouwbaar en valide instrument

Continue aandacht voor een betrouwbaar en valide instrument

Een goed onderzoek staat altijd in perspectief. Customeyes rapporteert uw scores zowel aan interne benchmarks als aan de VGN-benchmark. In onze onderzoeken stellen we in principe altijd 15 vragen, waarin alle kwaliteitsdimensies worden meegenomen en daarnaast de hoofdvragen waarop wij rapporteren. Met de data van de afgelopen jaren hebben we een benchmark van bijna 20.000 cliënten. Dit vormt de basis voor een betrouwbaar en valide instrument. Om dit te waarborgen blijven we eens per jaar onze data hierop toetsen. 

Over Customeyes

Over Customeyes

Customeyes is al 20 jaar een betrouwbare partner in klanten-, cliënten- en stakeholdersonderzoek en is een zusterorganisatie van Effectory. Jaarlijks helpen wij vele organisaties met het in kaart brengen van de ervaringen van verschillende doelgroepen.  De werking van de onderzoeksprocedure wordt jaarlijks in een interne audit beoordeeld. Daarnaast is Customeyes ISO/IEC 27001 gecertificeerd en toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen.