Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleidSluiten

Klantwaarde vergroten

Klantwaarde is de waarde die uw klant ervaart als hij of zij een product of dienst van u afneemt. De toegevoegde waarde die u biedt aan uw klanten is essentieel voor uw organisatiesucces. Om uw klantwaarde te vergroten, brengt u eerst uw klanten in kaart. Vraag uw klanten naar hun verwachtingen en ervaringen en begrijp waarin volgens uw klanten uw toegevoegde waarde zit. Bespreek in een open dialoog met uw klanten welke rol zij voor uw organisatie zien weggelegd. Bijvoorbeeld de rol van leverancier of van partner? Door heel gerichte vragen te stellen aan uw klanten ontdekt u wat uw succesformule is. Ga vervolgens met uw medewerkers om tafel en zorg dat de inzichten gedeeld worden. Verbeteringen zijn dan vaak veel makkelijker te realiseren dan op voorhand wordt gedacht.

Gratis e-book: Vergroot je klantwaarde met de klantgerichtheidsladder
Klantwaardemodel Customeyes
Klantwaarde is de kern van uw succes

Klantwaarde is de kern van uw succes

Klantwaarde is de waarde die uw door uw klant ervaren wordt. Uw klanten ervaren waarde als zij meer krijgen, dan het hen kost. Kortom, u moet op zoek naar uw toegevoegde waarde. Dat begint met het begrijpen van uw klanten. U realiseert meer klantwaarde, als u de verwachtingen en beleving van uw klanten helder in kaart heeft. Het klantenonderzoek van Customeyes is daarvoor een goed startpunt.

Hoge respons door klantenonderzoek op maat

Hoge respons door klantenonderzoek op maat

U bent verzekerd van een hoge respons doordat wij uw klanten benaderen op een manier die bij hen past. Tactische of strategische relaties benadert u bij voorkeur door middel van een persoonlijk gesprek. Operationele klanten kunt u prima een schriftelijke of digitale vragenlijst sturen. U kunt kiezen voor een kwantitatief, kwalitatief of combinatie onderzoek. Zo krijgt u betrouwbare cijfers en gedetailleerd inzicht in de drijfveren van uw klanten.

Uw klantwaarde in één oogopslag

Uw klantwaarde in één oogopslag

Hoe bepaalt u wat dé succesformule is voor de komende jaren? Het klantwaardemodel van Customeyes helpt u om deze vraag te beantwoorden. In dit model wordt op basis van input van uw klanten in kaart gebracht wat op een basisniveau, op het niveau van toegevoegde waarde en op het niveau van binding de verwachtingen en ervaringen van uw klanten zijn. U ziet in één oogopslag hoe de klant uw organisatie ziet, wat zij van u verwachten en wat zij belangrijk vinden.