Customeyes Terug naar website Terug naar website

Folder: Cliëntervaringsonderzoek

Customeyes heeft een gevalideerd instrument dat de kwaliteit van leven evalueert aan de hand van de vereiste kwaliteitseisen.

Folder: Cliëntervaringsonderzoek

’Customeyes geeft iedere cliënt een stem, want iedereen wil zich gehoord, gezien en begrepen voelen’. Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, hun wensen en behoeften, en deze te vertalen naar verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet.

Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.

Ontvang jouw aanvraag vrijblijvend