Functionaliteiten Essentieel Professioneel Plus
Kwantitatief onderzoek d.m.v. digitale vragenlijsten
Kwalitatief onderzoek d.m.v. verdiepende interviews
Ondersteuning voorbereiding en uitvoering onderzoek
Afstemmingsbespreking Digitaal Digitaal/Fysiek Digitaal/Fysiek
Bewezen vragenlijst gebaseerd op ervaring

Een greep uit onze partners