Customeyes Terug naar website Terug naar website

Folder: Cliëntervaringsonderzoek

Customeyes heeft een gevalideerd instrument dat de kwaliteit van leven evalueert aan de hand van de vereiste kwaliteitseisen.

Folder: Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek gebeurt doorgaans kwantitatief, met online of offline vragenlijsten.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet.

Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.

Ontvang jouw aanvraag vrijblijvend