Customeyes Terug naar website Terug naar website

Leaflet: Cliëntervaringsonderzoek

Customeyes heeft een gevalideerd instrument dat de kwaliteit van leven evalueert aan de hand van de vereiste kwaliteitseisen.

Leaflet: Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek gebeurt doorgaans kwantitatief, met online of offline vragenlijsten. Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet.

Met dit onderzoek weet je hoe jullie cliënten de zorg en ondersteuning ervaren. Je brengt hiermee in kaart waar zij tevreden mee zijn en wat verbeterd kan worden.

Ontvang jouw aanvraag vrijblijvend