Een greep uit wat je mag verwachten

Concrete actiepunten om klanten te behouden
Objectieve en diepgaande inzichten in ervaringen
Klantinformatie die je gemakkelijk aan de rest van de organisatie kunt overbrengen
 • Wat is een exit onderzoek?

  Bij een exit onderzoek bieden wij inzicht in de besliscriteria waarom klanten weglopen. Ook brengen wij het switchgedrag van jouw klant in kaart. Switchgedrag refereert aan het overstappen van een
  bestaande klant naar een andere leverancier of dienstverlener, of naar een andere dienst, die als substituut voldoet.

  Uit onderzoek blijkt dat klanten als oorzaak van hun switchgedrag
  extrinsieke of situationele factoren aangeven. Hierbij spelen de volgende
  variabelen een rol: prijs, ongemak, ethische zaken, concurrentie en
  onwillekeurigheid.

 • Voor wie is een exit onderzoek?

  Exit onderzoek is voor alle typen organisaties die inzicht willen in het beslissingsproces van klanten die weggaan. Je wilt begrijpen waarom klanten hun keuze baseren en wat daarbij de afwegingen zijn.

  Dit onderzoek doe je meestal om te verbeteren of te vernieuwen. Je pakt de ruimte van een gesprek om achter motieven en behoeften te komen.

 • Onze aanpak

  Een exit onderzoek wordt voornamelijk kwalitatief uitgevoerd. Een kwalitatief onderzoek is een gesprek met leads over hun wensen en ervaringen ten aanzien van jullie product of dienstverlening. Door te werken met telefonische of face-to-face diepte-interviews krijgt iedere klant de gelegenheid om zijn verwachtingen en ervaringen te delen.

   

 • Data beveiliging en privacy

  We besteden veel aandacht aan de beveiliging van informatie van klanten en respondenten. Daarom is Customeyes ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 gecertificeerd. We tonen hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen, zowel in technische zin als organisatorisch.

  • Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU
  • We komen een gegevensverwerkingsovereenkomst overeen
  • Onze klanten bepalen altijd het gewenste niveau van anonimiteit
  • Het proces wordt altijd volledig transparant naar de klanten gecommuniceerd


Hulp nodig? Bel gerust

Customeyes geeft je waardevolle klantinzichten.

 • Klantgedreven groei door klantenonderzoek
 • Ons onderzoek als visitekaartje naar jullie klant
 • Je data is bij ons in veilige handen met ISO 27001

Benieuwd hoe ons onderzoek werkt?