Een greep uit wat je mag verwachten

Sparringspartner met 10 jaar branchekennis
Speciaal ontwikkelde vraagstelling, uitgaande van een omgevingsgerichte doelstelling
Stuurinformatie op operationeel en strategisch niveau
 • Wat is het?

  In de meeste gevallen is onderzoek onder professionele relaties kwalitatief, in de vorm van een telefonisch of face-to-facegesprek. Dit gesprek gaat over rollen en verwachtingen die relaties van jullie hebben. En over ontwikkelingen in de sector. Kwalitatief onderzoek geeft diepgaande inzichten, het laat zien waar verbeterkansen liggen.

 • Voor wie?

  De meeste mensen die via een onderzoek onder professionele relaties met ons samenwerken, weten niet hoe ze met de diffuse verwachtingen van alle verschillende stakeholders om moeten gaan.

  In het algemeen past een onderzoek onder professionele relaties goed wanneer externe veranderingen bij jullie zorgen voor onduidelijkheid over de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.

 • Waterschappen

  Waterschappen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak vraagt om verregaande samenwerking met publieke en private partners. En om meer omgevingsgericht werken. En juist daarin komen veel vragen naar voren. Wie zijn onze stakeholders? Welke rol in de waterketen gunnen zij ons en wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van de invulling van onze taak?

  Opdrachtgevers komen bij Customeyes terecht omdat zij moeite hebben met bovenstaande vragen beantwoorden. We hebben jarenlange ervaring met deze uitdagingen en ons stakeholdersonderzoek is hiervoor ontwikkeld. In ons e-book ‘stakeholdermanagement in een veranderende omgeving’ kun je in een case over waterschappen lezen hoe we je verder kunnen helpen.

 • Veiligheidsregio's

  Wettelijk is Nederland verdeeld in een aantal veiligheidsregio’s die op verschillende niveaus wordt samenwerken. Het is een dynamisch veld, waarbij zeer verschillende organisaties zoals GGD/GHOR, brandweer, politie, maar ook waterschappen met elkaar samenwerken. Ook de veiligheidsregio’s zelf veranderen voortdurend. Daarmee is het inzicht in wederzijdse rollen en rolverwachtingen van cruciaal belang om goed te functioneren.

  Opdrachtgevers komen bij Customeyes terecht omdat zij breder in hun eigen organisatie willen delen wat de belangen en verwachtingen van ketenpartners zijn. Ook willen zij weten hoe hun eigen organisatie in de ogen van de verschillende ketenpartners functioneert. Onze aanpak helpt om met de juiste stakeholders het gesprek aan te gaan.

 • Andere samenwerkingen

  In principe heeft iedere organisatie te maken met stakeholders en professionele relaties. Wij geven die omgeving een stem door het gesprek aan te gaan. Professionele relaties zijn erg interessant omdat iedereen hierin zijn eigen belangen nastreeft. Die verschillende belangen wil je kennen als je met stakeholders gezamenlijke doelen wilt bereiken. Als je ze kent, dan begrijp je waarom bepaalde mensen of organisaties zich op een bepaalde manier opstellen. Onze opdrachtgevers vragen ons om met hun belangrijkste professionele relaties in gesprek te gaan om deze belangen te achterhalen. En om vanuit daar een gezamenlijk startpunt te creëren om beter met elkaar samen te kunnen werken.

 • Meer weten over ons beeld van goed onderzoek?

  In het e-book 'Stakeholdermanagement in een Veranderende Omgeving' lees je alles over onze overtuigingen rondom stakeholdersonderzoek en omgevingsgericht werken. Het is een praktisch en toegankelijk boekje met handige tips voor als je zelf bezig bent met een stakeholdersonderzoek. Verplichte lectuur voor iedereen die nadenkt over onderzoek onder professionele relaties.

  Ontvang het boekje gratisGerelateerde producten

NPS Onderzoek

Breng je klantloyaliteit in kaart met kwantitatief onderzoek.

Meer informatie

Customer Journey Onderzoek

Start een doorlopend onderzoek, dat aansluit op de stappen van jouw klant.

Meer informatie

Kwantitatief Klantenonderzoek

Verzamel objectieve informatie over een brede klantgroep.

Meer informatie

Wij helpen je graag verder