Informatiebeveiliging als hoeksteen van onderzoek 

Informatiebeveiliging als hoeksteen van onderzoek 

Michiel de Snaijer
Met het ISO/IEC 27001- en NEN 7510-certificaat op zak geven wij het vertrouwen dat gegevens bij ons in veilige handen zijn.  

Informatiebeveiliging is van groot belang voor alle organisaties die werken met gegevens. Dit geldt des te meer in het domein van klantenonderzoek, waar de veilige behandeling van gegevens van uiterst belang is. Customeyes erkent deze verantwoordelijkheid en heeft niet alleen het ISO/IEC 27001-certificaat verlengd, maar heeft ook in november 2023 de NEN 7510-certificering voor informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg gehaald. 

Het waarborgen van de veiligheid van klant- en respondentengegevens heeft bij Customeyes altijd centraal gestaan. Sinds oktober 2015 is deze toewijding bevestigd door externe auditors, die onafhankelijk hebben vastgesteld dat Customeyes voldoet aan de ISO/IEC 27001-norm. Deze internationale norm, ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO), garandeert een effectieve informatiebeveiliging op zowel technisch als organisatorisch vlak. 

In november 2023 heeft Customeyes met succes een heraudit door DigiTrust ondergaan. Dit is niet alleen een bewijs van onze inzet voor informatiebeveiliging, maar ook een indicatie van onze inspanningen om de hoogste normen te handhaven. 

Bij Customeyes begrijpen we dat effectieve informatiebeveiliging niet alleen afhankelijk is van systemen, maar vooral ook van het menselijke aspect. Daarom investeren we in de training van ons personeel om ervoor te zorgen dat ze zich bewust zijn van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Ons personeel wordt getraind om op verantwoorde wijze om te gaan met gegevens en om de geldende beveiligingsprotocollen streng te volgen. 

Deze certificaten fungeren voor ons als een ‘licence to operate’. Voor Customeyes zijn deze certificaten dus niet slechts een vinkje; ze zijn een belofte aan onze klanten dat hun persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en andere informatie op de meest secure wijze worden beveiligd. 

Of het nu gaat om het verzamelen van gegevens, verwerken van informatie of het rapporteren en adviseren op basis van bevindingen, we bieden onze klanten zekerheid. Met het ISO/IEC 27001- en NEN 7510-certificaat op zak geven wij het vertrouwen dat gegevens bij ons in veilige handen zijn.  

Heb je vragen over hoe Customeyes omgaat met persoonsgegevens van respondenten of onderzoeksresultaten? Onze Security & Privacy Officer (SPO) beantwoord ze graag. Stuur je vragen via ons contactformulier, bel ons op het telefoon nummer 020 894 66 60 of mail via spo@customeyes.

Lees hier meer over ISO/IEC 27001 > 

Lees hier meer over NEN 7510 > 


Michiel de Snaijer Michiel de Snaijer Marketeer LinkedIn