Seniorenwoningen als oplossing voor het woningtekort

Seniorenwoningen als oplossing voor het woningtekort

Michiel de Snaijer
Het EIB oppert de bouw van seniorenwoningen als een effectieve oplossing om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Het tekort aan woningen in Nederland, een uitdaging die politiek en maatschappelijk veel aandacht krijgt, biedt kansen voor ouderen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) oppert de bouw van seniorenwoningen als een effectieve oplossing om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Toch stuit dit idee op enkele uitdagingen, zo blijkt uit recente ontwikkelingen.

De cijfers en de uitdaging

Het woningtekort in Nederland is in 2023 flink gestegen tot 390.000 woningen. Dit komt voornamelijk door de snelle groei van huishoudens en het feit dat steeds meer ouderen ervoor kiezen om langer thuis te blijven wonen. Gemeenten hebben dit probleem ook hoog op hun agenda staan. Volgens een enquête onder 191 gemeenten, uitgevoerd door de NOS en regionale omroepen, wordt de trage doorstroming van ouderen van grotere naar kleinere woningen beschouwd als een van de oorzaken van de woningcrisis in Nederland.

Het EIB geeft aan dat er tegen 2030 ongeveer 290.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor ouderen. Deze seniorenwoningen zouden de doorstroming op de woningmarkt moeten stimuleren. Maar in de praktijk blijkt het bouwen voor ouderen complex en kostbaar te zijn, waardoor het streven naar het gewenste aantal woningen in gevaar komt.

Wat verstaan we precies onder een seniorenwoningen?

Een seniorenwoning is specifiek ontworpen en aangepast aan de behoeften van oudere mensen. Deze woningen, ook wel ‘nultredenwoningen’ genoemd,  zijn meestal gelijkvloers en gemakkelijk toegankelijk waardoor ze weinig eisen stellen aan de mobiliteit van de bewoners op leeftijd. Daarnaast kan er ook zorg worden aangeboden aan de bewoners.

Seniorenwoningen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder appartementen, bungalows of serviceflats. Ze bevinden zich vaak in wijken met voorzieningen die handig zijn voor senioren, zoals supermarkten, gezondheidscentra en openbaar vervoer.

Het vermijden van verpleeghuizen

Een van de uitdagingen waar we tegenaan lopen, is dat veel ouderen terughoudend zijn om te verhuizen. Na het vertrek van hun kinderen blijven ze vaak liever in hun vertrouwde koophuis wonen, waarvan de hypotheek doorgaans al grotendeels is afbetaald. Het idee om hun vertrouwde buurt te verlaten is vaak niet aantrekkelijk, vooral wanneer er geen geschikte, betaalbare alternatieven in de buurt zijn.

Om zoveel mogelijk ouderen vrijwillig te laten verhuizen naar meer geschikte woningen, zal er een uitgebreide voorlichtingscampagne worden opgezet. Speciale verhuiscoaches en seniorenmakelaars zullen worden ingezet om ouderen te informeren over de voordelen van deze verhuizing. Daarnaast zal de leefomgeving van ouderen worden verbeterd, met toegankelijke buurten, voldoende voorzieningen in de buurt en een omgeving die uitnodigt tot beweging en sociale interactie, zoals vastgelegd in de plannen van het kabinet.

Lees hier het hele artikel >

Begrijp de ouderen

Een belangrijk aspect bij het bevorderen van de doorstroming van ouderen naar geschikte woningen is het begrijpen van hun behoeften, voorkeuren en uitdagingen. Onderzoek kan hierbij van grote waarde zijn. Door direct feedback te verzamelen van ouderen, kunnen organisaties een dieper inzicht krijgen in wat deze doelgroep verlangt, wat hun zorgen zijn en waar ze tegenaan lopen bij het vinden van passende huisvesting.

Zulk soort onderzoek helpt bij het begrijpen van de doelgroep en het aanpassen van de plannen en voorzieningen aan de specifieke behoeften van ouderen. Het kan bijvoorbeeld in kaart brengen welke voorzieningen essentieel zijn voor ouderen en hoe de buurt het beste kan worden ingericht om aan hun sociale en fysieke behoeften te voldoen.

Door actief te luisteren naar de stem van ouderen via huurders- en cliëntervaringsonderzoek kunnen organisaties woningen en woonsituaties ontwikkelen dat echt aansluit bij de wensen en behoeften van deze groeiende groep. Dit draagt bij aan het creëren van leefbare gemeenschappen waar ouderen zich gesteund en gehoord voelen en waar ze comfortabel kunnen leven.

Customeyes: wonen zorg, en welzijn

Als specialist in zowel huurders- als cliëntervaringsonderzoek staat Customeyes klaar om organisaties te begeleiden in het begrijpen van de behoeften in de markt. Door een benchmark worden inzichten vergelijken met de markt waardoor we een passend advies kunnen geven. Wij bieden niet alleen inzicht in de behoeften van senioren, maar delen ook onze kennis door middel van presentaties en workshops. Samen streven we naar een optimaal woongenot voor senioren, waarbij hun welzijn en comfort centraal staan. Want alleen door samen te werken, kunnen we een passend antwoord vinden op de complexe uitdagingen rondom seniorenhuisvesting.