Belang van een klanttevredenheidsonderzoek

Customeyes
Een klanttevredenheidsonderzoek brengt de tevredenheid van uw klanten in kaart ten aanzien van uw producten, diensten, dienstverlening en medewerkers.

Een klanttevredenheidsonderzoek brengt de tevredenheid van uw klanten in kaart ten aanzien van uw producten, diensten, dienstverlening en medewerkers. Bovendien geeft het inzichten in die aspecten, die volgens uw klanten aandacht nodig hebben. Indien deze punten verbeterd worden, kan een klanttevredenheidsonderzoek ervoor zorgen dat bestaande klanten meer tevreden worden of zelfs loyaal aan uw organisatie blijven. Het SERVQUAL-model (Zeithaml en Bitner, 2002) verstaat onder klanttevredenheid: het verschil tussen wat de klant verwacht en wat de klant ervaart. Om van toegevoegde waarde te zijn voor uw klanten is het cruciaal om inzicht te krijgen in de belangrijkste tevredenheidsbepalers. Een klanttevredenheidsonderzoek biedt u naast deze inzichten ook concrete verbeterpunten. Hierdoor bent u in staat uw klanttevredenheid te verhogen.


Customeyes Customeyes Onderzoeksbureau LinkedIn