Hoe kunt u radicaal innoveren op klantwaarde?

Radicale innovatie is een mogelijkheid om nieuwe markten te betreden en concurrenten (voorlopig) op achterstand te zetten. Vier stappen helpen u op weg.

Radicale innovatie is een mogelijkheid om nieuwe markten te betreden en concurrenten (voorlopig) op achterstand te zetten. Omdat dit niet zomaar te realiseren is, is de vraag hoe een organisatie tot deze extreme vorm van innovatie kan komen. In dit artikel helpen we u in vier stappen op weg.

Stap 1:  Waarde-elementen bepalen

De eerste stap is om acht tot twaalf waarde-elementen te beschrijven waarmee u concurreert of wilt gaan concurreren. Vergelijk uw organisatie met die van uw concurrenten en ontdek op deze manier waar u uw strategie zou moeten veranderen. Mogelijk loopt uw waardecurve precies parallel aan die van uw concurrenten, zonder dat u zich dit realiseerde.

Stap 2: Een nieuwe waardecurve

Bij stap 2 duikt u in de verschillende manieren waarop u een ‘Blauwe Oceaan’ kunt creëren. De Blauwe Oceaan staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëer je marktruimte, in plaats van er met anderen om te vechten.

Observeer de onderscheidende voordelen van alternatieve producten en diensten. Breng in kaart welke factoren, die vanzelfsprekend zijn voor uw branche, u kunt elimineren, creëren, vergroten of verkleinen. Aan de hand van deze vier termen kunt u uw nieuwe waardecurve ontdekken.

Praktijkvoorbeeld

Het Cirque du Soleil is een goed voorbeeld van een organisatie die succesvol is geworden door heel goed na te denken over deze vier elementen. Wat heeft Cirque du Soleil geëlimineerd? Er zijn geen sterrencast en dierencircus, zoals in de meeste andere circussen. Bovendien hebben ze de circustent ‘gepimpt’ naar een ‘unique venue’. Geen koude kille standaard tent dus, maar een comfortabele (boven de standaard in de branche) tent met veel theatersfeer. Tot slot is Cirque du Soleil met thema’s gaan werken, een noviteit in de circusbranche. Verder heeft Cirque du Soleil de dienstverleningsportfolio verfijnd en heeft het muziek en dans toegevoegd aan de dienstenportfolio. Zo heeft Cirque du Soleil haar eigen Blauwe Oceaan gecreëerd.

Stap 3: Feedback verzamelen

In de volgende stap dient u uw toekomstige waardecurve te bepalen. Dit baseert u op de verkregen inzichten van uw observaties uit het veld. In deze stap is het verstandig om feedback op te halen over uw alternatieve waardecurve. Bijvoorbeeld bij uw klanten, klanten van concurrenten en niet-klanten. Gebruik deze feedback om de beste strategie te bouwen.

Stap 4: Communiceer

Beschrijf in de laatste stap uw strategisch profiel van de organisatie in de huidige situatie en de toekomstige, gewenste situatie. Schrijf dit op een pagina en deel dit in de organisatie. Ondersteun alleen die projecten en veranderingen die uw organisatie in staat stellen om de gaten tussen uw huidige en toekomstige strategie te sluiten. 

Verder lezen?

Het uitgebreide artikel kunt u in lezen in het boek “Strategie voor dienstverleners: 30 managementvragen en antwoorden” geschreven door Wouter de Vries jr., Niels Dekker en Hans Hylkema.