Jeugdzorg

Het stakeholdersonderzoek van Customeyes geeft u zowel praktische als strategische inzichten. Krijg inzicht in rollen, verwachtingen en ervaringen van partners

Rolduidelijkheid is bijna nergens zo belangrijk als binnen de jeugdzorg. Juist in het kader van de transitie wordt er veel gevraagd van alle betrokken partijen en dus ook van de onderlinge samenwerking. Door de verschuiving van de regierol naar de gemeenten is het noodzakelijk dat jeugdzorgorganisaties weten welk beeld gemeenten en ketenpartners hebben. En welke positie en rollen uw stakeholders voor u zien weggelegd. Duidelijkheid dus over rollen en samenwerking, nu en in de toekomst. Hoe pakt u dat aan? En hoe kunt u ervoor zorgen dat collega’s achter de nieuwe koers staan?

Het stakeholdersonderzoek van Customeyes geeft u zowel praktische als strategische inzichten. Aan de hand van open gesprekken met ketenpartners en gemeenten brengen wij in kaart welk beeld uw stakeholders van u hebben, wat zij van u verwachten en wat zij als uw toegevoegde waarde ervaren. U krijgt van elk een apart verslag. Voorzien van cijfers, maar vooral met de betekenis daarvan. En uiteraard inzicht in de hoofdlijnen.

“Aan de hand van het stakeholdersonderzoek hebben we onze positioneringstactiek richting individuele stakeholders aangepast.”
Bureau Jeugdzorg

“Als organisatie wordt op een gegeven moment van ons verwacht dat we wat extra’s gaan bieden.”
NCJ

“Om de klant op de eerste plaats te zetten is een goede relatie met de stakeholders vereist. Er moet sprake zijn van onderling vertrouwen. Daarom willen we graag weten wat onze partners en opdrachtgevers van de Lumens Groep vinden en vooral waar we kunnen verbeteren.”
Lumens Groep