Februari 2024: start mbo Alumni-onderzoek ‘Het échte studiesucces’

Februari 2024: start mbo Alumni-onderzoek ‘Het échte studiesucces’

Customeyes
Customeyes gaat weer een alumni onderzoek uitvoeren met een vragenlijst voor elke oud-student. Dit is een benchmark onderzoek.

Customeyes gaat weer een alumni onderzoek uitvoeren met een vragenlijst voor elke oud-student. Dit is een benchmark onderzoek, alle resultaten worden afgezet tegen de benchmark score van de mbo-scholen.

Het alumni onderzoek

Dit onderzoek voeren we uit voor alle mbo onderwijs instellingen die inzicht willen in hoeverre hun opleiding bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van alumni. Het alumni-onderzoek ‘Het échte studiesucces’ haalt op een duurzame wijze feedback op bij alumni. Dit onderzoek is in het verleden in samenwerking met de MBO Raad gemaakt. Het onderzoek wordt sinds 2019 door Customeyes uitgevoerd.

Alle mbo-scholen kunnen op eigen initiatief deelnemen aan dit onderzoek, waarbij de ervaringen van hun alumni vergeleken worden met de algemene benchmark mbo. Het onderzoek is flexibel van opzet en geeft scholen naast de benchmark ervaringen ook ruimte voor eigen inbreng en maatwerk.

Waarom een alumni onderzoek

De feedback van alumni is waardevol. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hoe succesvol uw oud-studenten zijn op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs, in de samenleving en het leven én welke bijdrage jouw instelling levert bij de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn voor dit succes.

Hoe voeren we het alumni onderzoek uit?

De kwantitatieve onderzoeksmethode bestaat uit een individuele vragenlijst die naar alle alumni verstuurd wordt. Elke deelnemende school ontvangt een individuele rapportage, waarbij de resultaten zijn geformuleerd als:

  • Succes op de arbeidsmarkt
  • Succes in het vervolgonderwijs
  • Succes in de samenleving en het leven

De succesfactoren worden onderbouwd met 24 competenties die zijn geclusterd in de drie thema’s kennis, houding, en vaardigheden.


Customeyes Customeyes Onderzoeksbureau LinkedIn