Start van ons mbo-alumni-onderzoek ‘Het échte studiesucces!’

Start van ons mbo-alumni-onderzoek ‘Het échte studiesucces!’

Nienke van Stralen
Op 30 januari starten we een grootschalig mbo alumni onderzoek onder 20 mbo-instellingen in Nederland. We verzamelen feedback van alumni.

Op 30 januari starten we een grootschalig onderzoek onder de alumni van 20 mbo-instellingen in Nederland. Daarin verzamelen we feedback van oud-studenten. Met als doel inzicht te krijgen in hoe succesvol ze zijn op de arbeidsmarkt of hun vervolgopleiding en in de maatschappij in het algemeen. Ook zijn we benieuwd of en hoe alumni vinden dat hun mbo aan dat succes heeft bijgedragen.

Inzichten voor mbo’s én alumni zelf

Voor het alumni-onderzoek hanteren we een kwantitatieve onderzoeksmethode, waarbij we een individuele vragenlijst uitsturen naar oud-studenten.  Na afloop ontvangt elke deelnemende mbo een individuele onderzoeksrapportage. Daarin wordt onder andere gereflecteerd op de positie van alumni op de arbeidsmarkt, hun prestaties in het vervolgonderwijs en het succes in de samenleving én het alledaagse leven.

Met de uitkomsten van dit grote alumni-onderzoek hopen we niet alleen onderwijsinstellingen inzichten te geven, maar ook alumni zelf. Door ze te laten reflecteren op hoe succesvol zij zijn in hun carrière en in het alledaagse leven. Bovendien stellen we alumni ook in staat via de vragenlijst contact te krijgen met hun mbo-instelling, mocht daar behoefte aan zijn.

Leven Lang Ontwikkelen

 Waarom zou je eigenlijk onderzoek doen onder alumni? Zij zijn immers al afgestudeerd en hebben hun opleiding afgerond, toch? Desalniettemin is hun feedback van groot belang voor onderwijsinstellingen. Door feedback van oud-studenten te verzamelen, krijgen onderwijsinstellingen inzicht in welke (vak)competenties waardevol zijn gebleken. Daarmee kunnen mbo’s hun opleidingen continu verbeteren en aanpassen aan de eisen van de arbeidsmarkt en de samenleving, wat positief bijdraagt aan het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid >

Maatwerk voor deelnemende mbo’s

We hebben het alumni-onderzoek flexibel opgezet om ruimte te bieden voor maatwerk. Zo kunnen mbo’s bijvoorbeeld  vragen stellen die relevant zijn voor specifieke opleidingen, krijgen ze gericht feedback over deze opleidingen en zijn scholen in staat om op verschillende niveaus de resultaten teruggekoppeld te krijgen.

 We zijn er bij Customeyes trots op dit onderzoek te mogen uitvoeren en kijken uit naar de uitkomsten. We hopen en verwachten dat de inzichten uit de rapportages niet alleen de kwaliteit van mbo-opleidingen helpen verhogen, maar ook dat ze van waarde zullen zijn voor de alumni zelf.

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere onderzoeken van Customeyes? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.


Nienke van Stralen Nienke van Stralen Consultant onderwijs LinkedIn