De Groene Boog

Omgevingsgericht bouwen met De Groene Boog

In gesprek met…

Jurian Bakker, omgevingsmanager bij De Groene Boog, we spraken met hem over omgevingsgerichtheid

Omgevingsgericht

“We informeren omwonenden tijdig over wat ze kunnen verwachten, zodat ze daarop kunnen anticiperen. Als we hinder veroorzaken, geven we uitleg.”

Sinds 2019 werkt De Groene Boog samen met Customeyes om de omgevingsgerichtheid van de aanleg van de A16 bij Rotterdam te meten en te verbeteren. Met als doel te zorgen dat dit bouwproject niet alleen de gewenste resultaten oplevert, maar ook de goede band met de omgeving intact houdt of verbetert. Dit jaar stopt de samenwerking tussen Customeyes en De Groene Boog. Ter afsluiting bezocht het projectteam van Customeyes de Expo van De Groene Boog. Jurian Bakker, omgevingsmanager bij De Groene Boog, leidde ons rond langs de nieuwe snelweg in aanbouw en we spraken met hem over omgevingsgerichtheid en wat het onderzoek voor De Groene Boog heeft betekend.

De Groene Boog is een projectorganisatie van vier Nederlandse aannemers: Dura Vermeer, BESIX, Van Oord en TBI-bedrijven Croon Wolter&Dros en Mobilis. Samen zijn zij in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de bouw en het (tijdelijke) onderhoud van een nieuw stuk snelweg, de A16 Rotterdam tussen Terbregseplein en de A13 richting Delft en Den Haag. Maar De Groene Boog gaat verder dan alleen het neerleggen van asfalt en beton.  Zij wil de snelweg bouwen en tegelijkertijd bouwen aan omgevingsgerichtheid met een positieve beleving. Met oog voor de omgeving en met respect voor de belangen van alle betrokken partijen.

Een trotse en omgevingsgerichte cultuur

Omgevingsgericht bouwen is erg belangrijk voor De Groene Boog. Voor de projectorganisatie betekent dit veel meer dan alleen het goed leggen van een snelweg. “Voor ons betekent het dat je met respect voor de omgeving de snelweg bouwt. We doen er, met de nodige maatregelen, alles aan om hinder in de vorm van geluid en trillingen te beperken voor de omgeving”, licht Jurian toe. Maar omgevingsgerichtheid komt niet alleen terug in de bouwmethodes van De Groene Boog. “We informeren omwonenden tijdig over wat ze kunnen verwachten, zodat ze daarop kunnen anticiperen. Als we hinder veroorzaken, geven we uitleg. Daarnaast werken we samen met het onderwijs, van basisscholen tot universiteiten, met de A16 academie. We laten daar zien wat er allemaal bij een bouwproces komt kijken. Daar zijn we trots op.” Deze trots leeft enorm binnen De Groene Boog. Jurian vertelt dat ze op z’n Rotterdams ‘Groen en Groos’ op dit project zijn: “De trots zit hem niet alleen in de bouwtechniek en dat we minimaal hinder proberen te veroorzaken, maar ook in de manier van samenwerken met Rijkswaterstaat en andere belangrijke stakeholders.”

De uitdagingen van omgevingsgericht werken

Een enorm project als de A16 Rotterdam kent zowel interne als externe uitdagingen op het gebied van omgevingsgerichtheid. Doordat er zoveel mensen werken bij De Groene Boog, is het intern een uitdaging om de juiste informatie over de te verwachten hinder boven tafel te krijgen. “Deze informatie hebben we nodig, zodat we bewoners op tijd kunnen informeren, vergunningen kunnen aanvragen, en maatregelen kunnen treffen”, vertelt Jurian. Extern is het van cruciaal belang om alle betrokken partijen, zoals gemeenten, waterschappen, de provincie en bewoners, op de hoogte te houden en mee te nemen in het bouwproces. De complexiteit van het project werd verder vergroot door COVID-19. “Mensen zaten noodgedwongen de hele dag thuis en ondervonden daardoor ook extra hinder van de werkzaamheden die overdag plaatsvonden, bijvoorbeeld van het intrillen van damwanden. Dit heeft veel impact gehad.”

Verschillende onderzoeken combineren

Omdat De Groene Boog omgevingsgerichtheid zo belangrijk vindt, zochten zij een onderzoeksbureau dat dit voor hen kon meten. “We wilden met interviews inzicht krijgen in onze relaties met bestuurlijke stakeholders.. En ook of er een verbetering in die relatie zit over de jaren heen. Customeyes had daar al ervaring mee”, legt Jurian uit.

Customeyes zette twee onderzoeken uit voor De Groene Boog, zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek onder bestuurlijke stakeholders en een hinderbelevingsonderzoek onder omwonenden. Waarom die combinatie? Jurian legt uit: “We wilden ons een compleet beeld vormen van hoe het project leefde in de omgeving en hoe het werd ervaren.” Zelf voerde De Groene Boog daarom aanvullend een onderzoek uit onder bezoekers van de Expo.

De kracht van onafhankelijk onderzoek

Jurian vertelt dat hij heel prettig heeft samengewerkt met Customeyes. Met de verkregen resultaten en inzichten kon De Groene Boog de samenwerking met  relaties verbeteren. Het werd de projectorganisatie duidelijk waar verschillende belangen elkaar raakten, en hoe zij hiermee om kon gaan. “Soms heb je een gezamenlijk belang, maar bij een meerjarig project als dit loop je ook tegen belangen aan die heel verschillend van elkaar zijn. Customeyes maakte dit inzichtelijk voor ons, waardoor wij dit konden bespreken met onze stakeholders. Zo wisten wij waar we elkaar wel konden vinden, en waar niet.”

Wat De Groene Boog voornamelijk waardevol vond aan de samenwerking met Customeyes, was dat de resultaten niet simpelweg gepresenteerd werden in een presentatie. De overdracht van de resultaten vond plaats in een groepsgesprek. Daarin werden de interpretaties van de interviews met bestuurlijke stakeholders uitgebreid besproken. Dit zorgde voor een dieper begrip van de bevindingen en onthulde soms zelfs inzichten waar De Groene Boog zelf nog niet op was gekomen. “Het heeft ons geholpen om te begrijpen waarom sommige relaties moeizaam verliepen en waar verbetering mogelijk was. Hierdoor konden wij gericht een actieplan opstellen en met onze stakeholders in gesprek gaan. Het zorgde ervoor dat we niet iets gingen doen wat uiteindelijk geen impact zou hebben”, licht Jurian toe.

Een tip voor omgevingsmanagers

Mede dankzij de waardevolle samenwerking met Customeyes heeft De Groene Boog een omgevingsgerichte aanpak gerealiseerd die niet alleen het bouwproces succesvol heeft gemaakt, maar ook duurzame relaties heeft bevorderd. Jurian adviseert daarom omgevingsmanagers om voor een meerjarig project een extern bureau in te schakelen voor onafhankelijk onderzoek. “Projectorganisaties gaan door verschillende fases heen en dat heeft ook invloed op relaties. Omdat je zelf in een spreekwoordelijke tunnel zit, ervaar je dat niet altijd zelf. Een externe partij zoals Customeyes houdt een waardevolle spiegel voor en biedt dieper inzicht in relaties en hoe je de samenwerking kunt verbeteren”, aldus Jurian.