Gezonde longen gezond houden. Samen met relaties

Het Longfonds strijdt tegen longziekten en wil gezonde longen gezond houden. Dat doet ze niet alleen. De constante steun van relaties is cruciaal om te blijven werken aan de missie: samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met een longziekte.

Vanwege deze focus op samenwerking, wil het Longfonds een beter gesprek op strategisch niveau aangaan met relaties. Het doel hiervan is om een optimale verbinding met hen te vinden. Ze wil daarom bekijken hoe goed donateurs, bedrijven, wetenschappers, leden en vrijwilligers op de hoogte zijn van hun gezamenlijke missie.

Bovendien wil het Longfonds weten wat ze moeten doen om te kunnen blijven rekenen op steun van haar relaties (zie ook het eerste kader hieronder). Hoe kan het Longfonds inspelen op hun plan om te blijven samenwerken, doneren of steunen? En wat kan het longfonds doen om nog beter aan de verwachtingen van de verschillende relaties te voldoen?

‘Een problematiek die anno 2015 rondom alle donateurs van goede doelen zweeft, is dat zij steeds vaker hun keuze heroverwegen. Waar donateurs vroeger vanuit een bepaalde vanzelfsprekendheid ‘hun’ goede doel bleven steunen, wisselen zij nu vaker van doel. Het is dus moeilijker om donateurs vast te houden voor een langere periode. Bovendien melden donateurs zich minder snel uit eigen beweging aan bij een nieuw goed doel.’

Annemarie Noltes – Teamleider Servicepunt Longfonds

Samen met Customeyes ging het Longfonds op zoek naar antwoorden op deze vragen. Om strategisch veranderingen door te kunnen voeren. We spreken met Annemarie Noltes* en Diena Halbertsma van het Longfonds over de uitkomsten van het relatieonderzoek dat zij samen met Customeyes uitvoerden.

Onderzoek

Om onze relaties nog beter te bedienen, wilden we meer te weten komen over hun wensen en behoeften, vertelt Diena. Daarom hebben we onderzoek gedaan onder donateurs, vrijwilligers, bedrijven, wetenschappers én leden. Van iedere doelgroep interviewde Customeyes één vertegenwoordiger. Daarna hebben we een vragenlijst uitgestuurd naar bijna 5000 relaties, verdeeld over die vijf groepen.

Belangrijke spiegel

Uit het onderzoek kwam naar voren dat wetenschappers en bedrijven zich het meest verbonden voelen met het Longfonds. Dat is volgens Annemarie ook niet zo gek. Wij werken nauw met hen samen om de wereld een stukje gezonder te maken. Het is verder een blijvende uitdaging om de verbinding te behouden met onze grote schare donateurs. Volgens de experts in het vakgebied doen we goed werk en onze donateurs en vrijwilligers zouden daarover nog wel wat meer informatie willen ontvangen.

Nu we weten wat de behoeften en verwachtingen zijn van onze verschillende relaties, kunnen we gerichter aan de slag met de samenwerking met hen. Ik ben daarom blij dat we dit initiatief genomen hebben.

‘Ik ben ervan overtuigd dat goed contact met onze relaties de sleutel is naar het realiseren van voelbare en zichtbare impact.’ – Diena Halbertsma – Manager Publieke Zaken en Organisatie Longfonds

Conclusies

Volgens relaties mogen we nog duidelijker vertellen over al onze activiteiten. Iemand vroeg zich bijvoorbeeld af of wij alleen onderzoek doen of ook longpatiënten helpen. Daarover mogen we meer vertellen. Bovendien was het niet altijd duidelijk wat al het werk van het Longfonds allemaal oplevert. Relaties zijn heel erg op zoek naar eerlijkheid en vooral duidelijkheid over waar we onze middelen aan besteden. Omdat sommige goede doelen hierover in de afgelopen jaren negatief naar buiten zijn gekomen, willen ze zeker weten dat we geen onnodig hoge kosten maken.

 

 

‘Bij het Longfonds nemen we al onze relaties serieus. Dat zijn we in mijn ogen aan hen verplicht. Goed onderzoek doen is belangrijk, maar blijvend een verschil maken kan alleen maar met de hulp van al onze relaties.’

Actie

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we een actieplan opgesteld, waaraan we direct zijn gaan werken. Doel hiervan is om onze relaties tegemoet te komen in hun verwachtingen en deze het liefst te overtreffen. We werken er keihard aan om dit plan uit te rollen en ik hoop dat we de resultaten hiervan terug zien in de volgende onderzoeksresultaten.

 

*Annemarie heeft na een mooie tijd bij het Longfonds besloten een volgende stap te zetten in haar carrière. Voor vragen over dit relatie-onderzoek kunt u contact zoeken met Diena Halbertsma.