Kwantitatief onderzoek

Hoe zet je succesvol een klanttevredenheidsenquête op?

Hoe zet je succesvol een klanttevredenheidsenquête op?

klanttevredenheidsenqête - zeven aandachtspunten die helpen om het opstellen makkelijker te maken.


Taco Slagter 17 oktober 2018