Behoud je succesformule in tijden van bezuinigingen

Artikel over de waardeposities: product leiderschap (product leadership), kostenleiderschap (operational excellence) en klantenpartnerschap (customer intimacy).

Bezuinigen zijn bij veel organisaties momenteel aan de orde van de dag. Belangrijk is om op de juiste zaken te bezuinigen en in beeld te brengen welke invloed bezuinigingen hebben op de succesformule van uw organisatie. Waarschijnlijk heeft u weleens van de onderzoekers Treacy en Wiersema gehoord. Zij ontwikkelden een breed geaccepteerd model van drie waardeposities: product leiderschap (product leadership), kostenleiderschap (operational excellence) en klantenpartnerschap (customer intimacy). In dit artikel beantwoord ik hoe je ervoor zorgt dat bezuinigingen niet ten koste gaan van de succesformule van je organisatie.

Bezuinigen met behoud van de succesformule

In lijn met het model van Treacy en Wiersema zijn bezuinigingen het effectiefst, wanneer deze worden toegepast op de twee pijlers die niet de succesformule zijn van de organisatie. Het argument hiervoor is dat bezuinigingen nooit ten koste mogen gaan van het succes op de lange termijn. Bezuinigingen kunnen het beste doorgevoerd worden op onderdelen waar voldoende ruimte bestaat in de marge, zodat een organisatie nog steeds marktconforme prestaties kan leveren. Op deze manier hoeven er geen concessies gedaan te worden aan het uiteindelijke succes van de organisatie. Door te blijven uitblinken op één waardepositie kan een organisatie succesvoller worden of in ieder geval haar succes behouden op de lange termijn.

Breng klantwaarden in kaart

Maar hoe kom je er achter waar die ruimte zit? Hoe bepaal je wat dé succesformule is voor de komende jaren? Het klantwaardemodel van Customeyes helpt u om deze vraag te beantwoorden. In dit model wordt op basis van input van uw klanten in kaart gebracht wat op een basisniveau, op het niveau van toegevoegde waarde en op het niveau van binding de verwachtingen en ervaringen van uw klanten zijn. U ziet in één oogopslag hoe de klant uw organisatie ziet, wat zij van u verwachten en wat zij belangrijk vinden. Doordat in het model onderscheid wordt gemaakt tussen basis en toegevoegde waarde, krijgt u helder in beeld waar u het verschil op maakt óf kan maken. En welke klantwaarden daar bij horen. Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als snelheid, innovativiteit of een mate van meedenken die voor uw klant het belangrijkst zijn. Met deze inzichten kunt u de koppeling maken naar de succesformule voor uw organisatie. Op welke waarden verwacht uw klant dat u excelleert en welke waarden zijn voor hen minder van belang? U ziet ook de speling binnen andere segmenten waarbinnen bezuinigd kan worden.

Excelleer door het klantwaardemodel

Door de flexibiliteit van de waardeposities op te zoeken, kunnen bezuinigingen effectief worden ingezet. Ook biedt dit ruimte om extra uit te blinken in de succesformule en zo op de lange termijn succesvoller kan worden. Het gebruik van het klantwaardenmodel helpt om inzicht te krijgen in de verwachtingen, ervaringen en visies van uw klanten bij uw organisatie. Het helpt u te excelleren in tijden van crisis. Maak van een 8 een 9!