Adhocratie: klantgerichte cultuur

Adhocratie: klantgerichte cultuur

Michiel de Snaijer
Een Adhocratie bedrijfscultuur helpt: hierin krijgen medewerkers de vrijheid om ook thuis klantgericht te blijven werken.

Het coronavirus heeft een grote impact. De omgeving waarin we ondernemen is in beweging en ook onze werkomgeving verandert. Doordat we massaal thuis werken, ontstaat er een nieuwe bedrijfscultuur waarin oude standaarden en regels verdwijnen. Medewerkers leren zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Een adhocratische bedrijfscultuur helpt daarbij: hierin krijgen medewerkers de vrijheid om ook thuis klantgericht te blijven werken.

Henry Mintzberg(1) definieert de adhocratie als een cultuur waarin ruimte is voor innovatie, flexibiliteit en een hoog aanpassingsvermogen. Een flexibele houding helpt om klantgericht te werken. In deze blogreeks van drie blogs vertellen we over maatregelen die klantgerichtheid in tijden van thuiswerken verhoogt. 

Behendigheid

Het lijkt alsof we thuis allemaal als startups te werk moeten. Modewoorden zoals zelfsturing en agile spelen nu dagelijks een grote rol in onze thuisorganisatie. Een combinatie daarvan is ook de gedachte achter adhocratie. Zelfsturing betekent dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor een project. Dit is cruciaal in een klantgerichte bedrijfscultuur.

Agile betekent vrij letterlijk behendigheid. Een organisatie geeft een medewerker de flexibiliteit om zich snel aan te passen aan veranderende situaties. De korte lijntjes die bestaan in een agile team of bedrijf verhoogt de efficiëntie van die medewerkers. Die efficiëntie zien we ook terug in adhocratie.

Wat levert adhocratie je op?

Afscheid nemen van onnodige regeltjes zal medewerkers helpen om klantgerichter te werken. Geef bijvoorbeeld de klantenservice een budget om klachten direct op te lossen, of laat een projectmanager vrij om meer ‘out of the box’ oplossingen te bedenken. Dat maakt je organisatie efficiënter. Want ook voor thuiswerken geldt: het gaat er niet om welke organisatie de beste beloftes heeft, maar om wie het best kan helpen.

De touwtjes uit handen geven, blijft spannend

In een klantgerichte bedrijfscultuur is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben. Dat schept kaders waarbinnen medewerkers vrij kunnen bewegen. In een adhocratische cultuur worden medewerkers gemotiveerd te innoveren en actief te luisteren naar hun klanten, desondanks blijft het spannend om de oude standaard los te laten. Een adhocratische cultuur is gebaseerd op vertrouwen. Wanneer jij als manager of coach medewerkers vrijheid geeft, vertrouw je die aan je medewerkers toe. Dat is misschien spannend, maar het geeft medewerkers ook zelfvertrouwen .

E-book: De zeven succesfactoren van een klantgerichte organisatie

E-book: De zeven succesfactoren van een klantgerichte organisatie

Speciaal voor managementteams en marketing- en salesmanagers die verantwoordelijk zijn voor het klantgericht maken van hun organisatie.

Meer informatie

3 stappen richting een adhocratie

Juist in tijden van onzekerheid is het belangrijk medewerkers goed te faciliteren. Wat hebben zij nodig om hun werk goed uit te voeren? Realiseer in 3 stappen een adhocratische bedrijfscultuur, met oog voor je medewerkers:

 1. Een nieuwe werkstandaard/manier van werken

Krijg scherp wat voor medewerkers werkt en wat niet werkt.
Hebben ze behoeften aan langere middagpauze voor creativiteit en productiviteit? Is er in het team genoeg aandacht voor persoonlijke situaties? En hoe gaan we als team met elkaar om?

2. Sta stil bij je informatievoorziening

Houd je medewerkers op de hoogte van wat er in de organisatie speelt.
Weten jouw medewerkers bij wie ze terecht kunnen bij vragen? Zijn er voldoende updates over de maatregelen die worden getroffen tijdens de coronacrisis?

 3. Investeer in ICT & HR-ondersteuning

Werken vanuit huis brengt uitdagingen met zich mee. Hebben medewerkers behoeften aan extra middelen om het thuiswerken te versoepelen?

Het idee om jouw medewerkers de vrijheid te geven om klantgericht te handelen, is een mooi streven. In de praktijk kan het echter lastig uitpakken. Customeyes kan helpen identificeren wat bij jullie klantgericht werken belemmert.

 

(1) Bron: http://www.house-of-control.nl/organisatiestructuren-mintzberg-configuratie-coordinatiemechansimen-organisatietypen.html


Michiel de Snaijer Michiel de Snaijer Marketeer LinkedIn