De voordelen en valkuilen van online kwalitatief B2B onderzoek

De voordelen en valkuilen van online kwalitatief B2B onderzoek

Customeyes
De vijf voordelen en valkuilen van online kwalitatief B2B onderzoek. Wat heeft COVID veranderd aan kwalitatief onderzoek?

Wat zich afspeelt op de zakelijke markt is vaak te complex om in enquêtes te vangen, maar is kwalitatief B2B onderzoek in de huidige anderhalvemetersamenleving nog wel een optie? Het antwoord is een volmondig ‘ja!’ Sterker nog, steeds meer onderzoeksbureaus combineren offline- en online-elementen in inspirerende hybride onderzoeken. Wat heeft de gedwongen overgang naar digitaal kwalitatief onderzoek ons opgeleverd? En wat zijn aandachtspunten?

5 voordelen van online kwalitatief B2B onderzoek

Belangrijke relaties benaderen met een standaard survey voelt soms ongepast. Vroeger investeerden veel bedrijven in face-to-face diepte-interviews, waarvoor kwalitatief onderzoekers op bezoek gingen bij klanten. Kwalitatief onderzoek is de laatste jaren ontzettend snel gedigitaliseerd gedigitaliseerd. Deze overgang heeft voordelen:

1 | Online past naadloos in de dagelijkste routine

De doelgroep van B2B onderzoek werkt veelal achter een scherm. De meeste respondenten zijn dus makkelijk bereikbaar en gewend aan videogesprekken.

2 | Online is efficiënter dan offline

Er wordt veel bespaard op reistijd en reiskosten. Digitaal kwalitatief onderzoek is een stuk efficiënter.

3 | Online maakt internationaal onderzoek betaalbaar

Online interviewen maakt het mogelijk om snel te schakelen tussen respondenten op uiteenlopende plekken. We merken bij Customeyes dat onze opdrachtgevers er daarom vaker voor kiezen ook hun internationale klantenbestand te laten interviewen.

4 | Online is sneller

In tegenstelling tot traditioneel onderzoek zijn bij online onderzoeken de resultaten direct zichtbaar. Hierdoor kan de opdrachtgever de voortgang monitoren, en indien nodig tijdig aanpassingen doorvoeren.

5 | Online interviews verlopen meer ontspannen

Nog steeds werken veel mensen vanuit huis. In deze vertrouwde omgeving is een B2B respondent vaak meer ontspannen, wat gesprekken een stuk informatiever maakt en prettiger doet verlopen.

 5 mogelijke valkuilen van online kwalitatief B2B onderzoek

Hoewel de overgang naar online gesprekken nieuwe oplossingen en kansen oplevert, staan we ook voor nieuwe uitdadingen:

1 | Online onderzoek maakt afhankelijk van techniek

Dat we in een digitaal interview technische (communicatie)middelen inzetten, kan onbewust de boodschap beïnvloeden. Met andere woorden, een Zoom interview kan een ander resultaat opleveren dan een persoonlijk gesprek. Positief, doordat iemand heel ontspannen is. Negatief, als de verbinding slecht is.

2 | Online onderzoekstechnieken verschillen

Onderzoekers moeten kwalitatieve technieken, die face-to-face vanzelfsprekend zijn, vertalen naar een online omgeving. Bij een ‘beeldloos’ interview kan men bijvoorbeeld de respondent niet ‘zien’ nadenken, waardoor de interviewer een soort ‘stiltetolerantie’ eigen moet maken.

3 | AVG- en ISO-proof

Kwalitatief onderzoekers moeten waakzaam zijn op geheimhouding. AVG- en ISO-proof zijn is online een stuk lastiger dan offline. We besteden veel aandacht aan de beveiliging van informatie van klanten en respondenten. Daarom is Customeyes ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

4 | Online onderzoeksomstandigheden verschillen

Omdat de omstandigheden van online kwalitatief onderzoek verschillen van offline, moet men de validiteit en de betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet opnieuw evalueren. Meet het instrument (de vragenlijst, het soort interview) wat het moet meten? Krijgen we onder dezelfde condities dezelfde resultaten?

5 | Online contact kan fysieke ontmoetingen nooit vervangen

Een online gesprek heeft niet het persoonlijke karakter van een face-to-face interview en mist een aspect van kwalitatief onderzoek: aanwezigheid. Het ontbreekt de onderzoeker aan contextuele cues die waardevol inzicht kunnen geven in de situatie van de respondent.

Neem contact met ons op voor meer informatie over online B2B kwalitatief onderzoek

We verwachten dat online kwalitatief onderzoek zal blijven. Juist nu is het gesprek met je klant zo belangrijk. Iedereen heeft zich daarop aangepast: ervaren onderzoekers leren nieuwe gesprekstechnieken, respondenten groeien in hun vermogen om te vertellen. Wij zien veel goede ontwikkelingen! Meer weten? Neem contact op met een van onze kwalitatief onderzoekers.


Customeyes Customeyes Onderzoeksbureau LinkedIn