Overheid

Met het stakeholdersonderzoek of klantenonderzoek speciaal voor overheidsinstellingen vergroot u uw klant- en stakeholderwaarde

De rol van de overheid verandert. Gemeenten proberen verschillende decentralisaties en transities in goede banen te leiden. Provincies willen innovatie en samewerking stimuleren. Overheden worden geconfronteerd met bezuinigingen en veranderingen in de samenleving. Deze veranderingen vragen om een externe oriëntatie van uw interne organisatie en waarschijnlijk een verandering in uw taken en rollen.

Weet uw organisatie wat haar toekomstige, gedroomde positie is? En als u dat weet, zien uw stakeholders en burgers deze rol en positie in de toekomst ook voor u weggelegd? Een stakeholdersonderzoek of klantenonderzoek geeft u deze inzichten.

“Gemeente Leiderdorp werkt op basis van de uitkomsten gerichter aan het verbeteren van de dienstverlening. De gemeente communiceert nu duidelijker wat van haar verwacht kan worden.”
Gemeente Leiderdorp: Eye-opener was het managen van de verwachtingen van de klant.

“Onze relaties waarderen het dat er naar hen wordt geluisterd. Tegelijkertijd hebben we onze medewerkers kunnen laten zien dat hun werk op waarde wordt geschat.”
Provincie Zeeland

Benieuwd naar wat de wensen en ervaringen van jouw klanten echt zijn?