Severinus Symposium: Een tevreden cliënt is een gelukkig mens.

Severinus Symposium: Een tevreden cliënt is een gelukkig mens.

Customeyes
Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst aanwezig bij het Severinus Symposium. Ik was hier met Customeyes.

Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst aanwezig bij het Severinus Symposium. Ik was hier met Customeyes. Ons team stond er ook voor de eerste keer met een stand. Vol spanning en interesse keken we uit naar de bijeenkomst.

De dag stond in het teken van ‘Ernstig verstandelijk beperkt: eigen regie en wilsbekwaam’. Ik dacht “dit onderwerp ken ik nog niet”. Al gauw werd duidelijk dat de Wet zorg en Dwang een belangrijk onderwerp is binnen dit thema. Deze Wet vervangt per 1 januari 2020 namelijk de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). En dat is volgens mij best bijzonder. De Wet legt namelijk de focus op de vrijheid van mensen en niet het beperken hiervan. 

Op het symposium zag ik verschillende organisaties voorbijkomen. Zo was de CRDL aanwezig. Zij hebben een mooi instrument ontwikkeld dat het contact tussen de cliënt en zijn omgeving vergemakkelijkt. Ook heb ik de interactieve activiteitentafel van ‘De Beleef TV’ uitgeprobeerd. Zelf was ik er dus met Customeyes. Wij vertelde onder andere over ons instrument ‘EMB Netwerkanalyse’. Tijdens het symposium gingen we ook met begeleiders in gesprek. Want, hoe kijk jij, als begeleider, naar “eigen regie en wilsbekwaamheid”? Dit heb ik van jullie geleerd.

Eigen regie en wilsbekwaamheid is het volgen van signalen”. Dit vond ik een interessante benadering van het onderwerp. Het betekent namelijk dat er pas sprake is van eigen regie, wanneer de begeleider de signalen van de cliënt kan oppikken. In eerste instantie dacht ik aan het kijken en luisteren naar de cliënt. Maar dit gaat veel verder dan dat. Het leren kennen en begrijpen van de cliënt hoort erbij. Zonder kan het herkennen van signalen moeilijk gaan. Dit vraagt een grote betrokkenheid van iedere begeleider.

De cliënt staat op nummer 1”. Wat een nobele uitspraak om te doen, vind je niet? In je werk als begeleider draait het om de cliënt en zijn of haar behoeften. Ik vind het ontzettend mooi om mee te krijgen dat de begeleider constant denkt aan de ander en zich ook bewust is van de ander. Door dit te doen, stelt de begeleider zich instaat de eigen regie en wilsbekwaamheid van de cliënt te bewerkstelligen.

Als het niet lukt dan lukt het niet, maar sluit de situatie wel goed af”. Het mooie van het thema ‘eigen regie en wilsbekwaamheid’ is dat je stuurt op vrijheid. Voor de begeleider is het belangrijk om deze vrijheid te creëren voor de cliënt. Maar soms kan niet alles. En dat is logisch. Ik kan me hier ook in vinden. Soms kan ik ook niet krijgen wat ik wil. Maar hier helder over communiceren helpt een hoop. Ik kan me voorstellen dat communiceren met de cliënt over de mogelijkheden, de begeleider helpt een situatie op een positieve manier af te sluiten.

Na het symposium stond ik even stil bij het event. Wat mij het meest is bijgebleven is dat wij allemaal hetzelfde zijn. De cliënt, begeleider, manager en ik – wij willen gelukkig zijn als mens. De ruimte voor eigen regie kan voorlief genomen worden. Vooral omdat het iets is wat voor mij vanzelfsprekend is. Maar voor veel mensen is dit niet zo. Ik vond het daarom ontzettend inspirerend om de verhalen van de begeleiders mee te krijgen. De ruimte tussen mij en de cliënt werd hierdoor kleiner. Ik sluit graag af met mijn favoriete quote die dit benadrukt. “Eigen regie draait om het geluk van de mens”.

Bedankt voor het lezen! Mijn complimenten aan Severinus voor het organiseren van het symposium. Ik heb ontzettend veel geleerd. Een extra bedankje gaat uit naar ieder begeleider werkzaam.

Laten we in gesprek blijven.
Wat betekent eigen regie en wilsbekwaamheid voor jou?


Customeyes Customeyes Onderzoeksbureau LinkedIn