Albeda Zorgcollege

“Alumnibeleid geeft impuls aan de kwaliteit”

Specifieke wensen

Ze hebben goed geluisterd naar onze specifieke wensen en de resultaten snel en adequaat vertaald in een gebruiksvriendelijk dashboard.

Resultaatgerichte discussies

Door de belangrijkste gegevens te vertalen in een overzichtelijke infographic kwamen resultaatgerichte discussies en acties op gang.

Sluit het onderwijs aan op het werkveld? Hoe hebben oud-studenten het onderwijs ervaren? Hebben ze aanbevelingen? Dit zijn vragen voor alumni, die de kwaliteit van elke opleiding kunnen helpen verbeteren. Universiteiten doen er al jaren hun voordeel mee. De MBO Raad gaf Customeyes, ten behoeve van “Het project alumni MBO”, de opdracht voor de uitvoering van het benchmark alumni-onderzoek. Het begin van een nieuw hoofdstuk voor scholen in het mbo.

Leven lang ontwikkelen

Alumni zijn van grote waarde voor scholen. Mbo-scholen erkennen dat en maken samen met Customeyes en de MBO Raad werk van hun alumnibeleid. De MBO Raad biedt het “Het echte studiesucces” alumni-onderzoek aan als onderdeel van “Het project alumni MBO”. Waarom zijn alumni zo belangrijk? Revina Lee, Regisseur alumnibeleid van Albeda Zorgcollege in Rotterdam: “Die waarde zit op verschillende vlakken. Zo kunnen alumni aangeven of het genoten onderwijs goed aansluit op het werkveld en waar eventuele tekortkomingen kunnen leiden tot een verbetering van de kwaliteit. Alumni kunnen gastcolleges geven om het werkveld nog dichter bij het onderwijs te brengen. Nog een voorbeeld is de mogelijkheid om de behoefte in kaart te brengen over bijscholing in het kader van leven lang ontwikkelen. Behalve informatie gericht op kwaliteitsdoeleinden hebben alumni ook aangegeven of zij de behoefte hebben om met de school in contact te blijven en op welke manier. In het kader van leven lang ontwikkelen bieden wij ook nazorg in de vorm van bij- en herscholing.”

Maatwerk

Customeyes heeft in een introductie- en afstemmingsgesprek samen met de scholen een basisset vragen opgesteld en het aantal respondenten vastgesteld. Dat was het fundament. Op basis daarvan hebben we vastgesteld welke aanvullingen in de vragenlijst er gewenst waren per school. Op deze manier heeft Customeyes elke school maatwerk kunnen bieden.

De vragenlijsten werden uitgezet en de antwoorden werden verzameld en omgezet in een dashboard. In dit overzicht wordt gewerkt met een benchmark. Op basis van de gemiddelden van andere scholen, is het voor Albeda Zorgcollege in één oogopslag duidelijk, waar ruimte is voor verbetering.

Op basis van de gemiddelden van andere scholen, is het voor Albeda Zorgcollege in één oogopslag duidelijk, waar ruimte is voor verbetering.

De eerste presentatie was een motivatie voor Albeda Zorgcollege om nóg meer over hun oud-studenten te weten te komen. Customeyes heeft op basis van de wensen van de alumni-expert van Albeda Zorgcollege een verdiepingsslag gemaakt.

Gastcolleges en bijscholing

Met de gedetailleerde onderzoeksresultaten in het dashboard heeft Customeyes samen met Revina Lee een workshop samengesteld om ook daadwerkelijk opvolging te geven aan dit onderzoek. Revina Lee: “Dit onderzoek heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, waarmee we goed alumnibeleid verder kunnen vormgeven. Door het onderzoek weten we waar de sterke punten in ons onderwijs zitten en ook waar we nog wat kunnen winnen aan kwaliteit. Zo zijn we bezig met het echte studiesucces (zo heet het alumni-onderzoek). Daarnaast houden we contact met de studenten als ze het werkveld ingaan. Zo ontstaat er een community, waar zowel de oud-studenten als de school voordeel bij hebben. Oud-studenten vragen we nu al vaker om bijvoorbeeld gastcolleges en inspiratiesessies te verzorgen en we kunnen ze nu gericht benaderen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat hun vakkennis op peil blijft”, aldus Revina Lee.

Specifieke wensen

Hoe kijkt Revina Lee van Albeda Zorgcollege terug op dit proces? “Alumnibeleid anders vormgeven en meer inhoud geven doe je niet zomaar even. Dat is wel gebleken. Customeyes is een hele fijne partner om mee samen te werken. Ze hebben goed geluisterd naar onze specifieke wensen en de resultaten snel en adequaat vertaald in een gebruiksvriendelijk dashboard. De ondersteuning was uitstekend.”

Plan vrijblijvend een afspraak in

Plan vrijblijvend een afspraak in

Aangenaam! Ik ben Sem van Customeyes.

Ik help je graag verder

Vertalen naar de praktijk

Het sterke punt van Customeyes is ook dat het niet stopt bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Ook bij Albeda Zorgcollege heeft Customeyes, in samenwerking met de MBO Raad, middels het ontwikkelen van een workshop ervoor gezorgd dat dit onderzoek ook tot resultaten leidt. “Dat is vaak lastig. Dan heb je een onderzoek met veel waardevolle informatie. Maar hoe breng je die in praktijk. Customeyes heeft ons daar geweldig bij geholpen. En we hebben in dat proces mogen ervaren dat de kennis en ervaring van Customeyes het verschil kan maken. Door de belangrijkste gegevens te vertalen in een overzichtelijke infographic kwamen resultaatgerichte discussies en acties op gang. Wij zijn zeer tevreden en kunnen nu met de juiste onderbouwing de volgende stap zetten in ons alumnibeleid.”

Een vervolgcase is inmiddels gestart.

De lessen uit deze case:

  • Goede communicatie is de basis van elk succesvol project. Goede communicatie is tweerichtingsverkeer. Vanuit Albeda Zorgcollege werden de behoeften duidelijk gecommuniceerd. Deze werden direct vertaald door Customeyes. Dat heeft geresulteerd in een soepel lopend proces met het gewenste resultaat.
  • Het onderzoek en de presentatie van de onderzoeksresultaten is de basis. Customeyes zet die extra stap en helpt ook deze resultaten om te zetten in concrete acties.
  • Het vertalen van de uitkomsten van het onderzoek naar beleid is een vak apart. De expertise en ervaring van de deskundigen van Customeyes maakten het verschil. Waarbij eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de energie, de betrokkenheid en het intern communiceren van Revina Lee, de alumni-expert van Albeda Zorgcollege, voor heel veel extra glans heeft gezorgd.

Voor Albeda Zorgcollege hebben we een alumnionderzoek uitgevoerd. Ben jij ook benieuwd naar wat de ervaringen van jullie alumni echt zijn?