Grafisch Lyceum Utrecht

‘Houd oud-studenten verbonden aan de school’

In gesprek met…

Anouska Kelder, beleidsmedewerker bij het Grafisch Lyceum Utrecht, vertelt waarom alumni én het benchmark alumni-onderzoek van Customeyes zo belangrijk zijn voor de school.

Verbondenheid creëren is een uitdaging

De uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedere oud-student bereid is verbonden te blijven aan het Grafisch Lyceum Utrecht. We vragen op dit moment bijna alleen maar van alumni, en we geven nog te weinig

Een aantal jaar geleden gaf de MBO Raad Customeyes de opdracht het benchmark alumni-onderzoek uit te voeren onder mbo-scholen. In 2023 nam het Grafisch Lyceum Utrecht, een school met zo’n 2200 leerlingen, voor het eerst deel aan het onderzoek. Anouska Kelder, beleidsmedewerker bij het Grafisch Lyceum Utrecht, vertelt waarom alumni én het benchmark alumni-onderzoek van Customeyes zo belangrijk zijn voor de school. Kelder: “Ik heb zelden zoveel professionaliteit meegemaakt.”

Alumni hebben scholen veel te bieden

Behalve dat het Grafisch Lyceum Utrecht benieuwd is hoe het oud-studenten vergaat, hebben alumni de school veel te bieden. Anouska vertelt: “Er komt een personeelstekort aan en alumni zouden naast hun baan een dag in de week les kunnen geven. Maar alumni zijn ook een belangrijke informatiebron: hoe gaat het er op de werkvloer aan toe? Sluit de opleiding nog aan bij het huidige werkveld? We betrekken alumni graag bij de vormgeving van ons onderwijs.” Dit laatste doet het Grafisch Lyceum Utrecht met een beroepenveldcommissie, waar zowel bedrijven als oud-studenten in zitten. “We leiden studenten 4 jaar lang op, maar als ze starten met de opleiding is het beroepenveld heel anders dan wanneer ze afstuderen. Daarom willen we zo kort mogelijk op eventuele ontwikkelingen zitten”, licht Anouska toe.

Verbondenheid creëren is een uitdaging

Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt zes beroepsopleidingen aan, waarvan mediavormgeving de grootste en belangrijkste opleiding is. Via een alumnivereniging op LinkedIn houdt de school contact met alumni. Dat is niet altijd even makkelijk. “De uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedere oud-student bereid is verbonden te blijven aan het Grafisch Lyceum Utrecht. We vragen op dit moment bijna alleen maar van alumni, en we geven nog te weinig”, legt Anouska uit. Het Grafisch Lyceum Utrecht is bezig een eenduidig alumnibeleid te ontwikkelen, waardoor ze alumni meer kan bieden. “We willen meer evenementen organiseren voor alumni, zoals een alumni-diner. Dit vindt nu af en toe plaats, maar nog niet op structurele basis. Daar willen we wel naartoe.”

De voordelen van het benchmark alumni-onderzoek

In 2023 nam het Grafisch Lyceum Utrecht deel aan het benchmark alumni-onderzoek. Behalve dat de school door het benchmark alumni-onderzoek kon achterhalen hoe het met hun alumni gaat en dat het hielp bij het opzetten van alumnibeleid, leverde het onderzoek nog meer op. “Het helpt ons bij de discussie dat er volgens de doelmatigheidscommissie te veel studenten in bepaalde vakgebieden zouden zijn voor het aantal bestaande banen”, licht Anouska toe. Scholen moesten vervolgens aantonen welk deel van hun studenten ook daadwerkelijk aan het werk was in het opgeleide vakgebied. “Het onderzoek geeft ons inhoud bij de cijfers die we moeten opleveren. Wij vertellen studenten bij de start van hun opleiding: de kans is heel klein dat je werk kunt vinden in dit vakgebied. Uit het benchmarkonderzoek komt dan naar voren dat een oud-student maar 10 uur in zijn of haar vakgebied werkt en de rest van de uren een baan in een ander vakgebied heeft. Maar dat diegene daar wel helemaal tevreden mee is”, vertelt Anouska.

Een succesvolle samenwerking met Customeyes

Het benchmark alumni-onderzoek heeft het Grafisch Lyceum Utrecht dus veel geholpen. “Customeyes heeft het onderzoek goed uitgevoerd en een mooie presentatie gegeven, en er waren verschillende infographics. En ik vind het ruwe databestand geweldig”, vertelt Anouska enthousiast. Met het ruwe databestand kan de school alumni veel gerichter uitnodigen voor evenementen, zoals een reünie, of als gastdocent. Daarnaast heeft het filter op teamniveau de school waardevolle inzichten gebracht. “We hebben vijf verschillende teams die de opleiding mediavormgeving geven. Elk team wilde graag weten hoe zij het doen.  Bij sommige teams was de respons laag. Hierdoor weten we: we moeten meer aan de voorkant doen om ervoor te zorgen dat studenten verbonden blijven met het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Anouska blikt vooruit op een intensieve samenwerking met Customeyes. Naast het jaarlijkse benchmark alumni-onderzoek gaat het Grafisch Lyceum Utrecht samen met Customeyes een aspirant alumni-onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgezet onder laatstejaarsstudenten en betreft vragen over onder andere de binding met de school, het toekomstbeeld, en de contactbehoefte als ze afgestudeerd zijn. “Voorheen voerden we zelf ook onderzoeken uit onder deze studenten, maar we merkten dat het intern te veel tijd kostte. We moesten veel reminders sturen, maar de respons bleef laag. Het aspirant alumni-onderzoek van Customeyes kan ons daarin ontzorgen. Daarnaast dwingen vreemde ogen en zorgt het onderzoek ervoor dat we genoeg alumni in ons bestand hebben voor het benchmark alumni-onderzoek, doordat we tijdig contactgegevens ophalen. Het is dus op alle fronten een win-win situatie”, aldus Anouska.

Een tip voor mbo-scholen

 “Ik heb zelden zo’n professionaliteit meegemaakt, en ik werk met heel veel bureaus samen. De professionaliteit zit hem in de fijne communicatie en dat ik op alle fronten wordt ontzorgd. Ik hoef alleen maar af en toe mee te kijken, bijvoorbeeld als we akkoord moeten geven op bepaalde communicatiematerialen. De resultaten worden daarnaast niet alleen professioneel gedeeld, maar ook op een visueel aantrekkelijke manier.” Dus is het enthousiaste advies dat Anouska andere mbo-scholen geeft: “Ga naar Customeyes!”

Benieuwd naar wat de wensen en ervaringen van jouw klanten echt zijn?