Artsenbezoekers onder druk

Het preferentiebeleid komt het werk van de artsenbezoekers niet ten goede. Hoe ga je hier mee om als artsenbezoeker en welke acties kun je zelf ondernemen?

Artsenbezoekers staan vanuit twee kanten onder druk. Enerzijds is de discussie gaande of de balans tussen voorlichting en commercie reëel is en of het de gezondheidszorg ten goede komt. Anderzijds wordt de druk van zorgverzekeraars ervaren. Het preferentiebeleid komt het werk van de artsenbezoekers niet ten goede, omdat zorgverzekeraars vaak geen dure geneesmiddelen vergoeden, maar wel de goedkopere variant. Hoe ga je hier mee om als artsenbezoeker en welke acties kun je zelf ondernemen?

Toegevoegde waarde van groot belang!

Voor artsenbezoekers is het van belang om hun toegevoegde waarde te verhogen: gezien worden als gesprekspartner en sparringpartner op het gebied van nieuwe geneesmiddelen. Deze gedaantewisseling is de laatste jaren sterk toegenomen. Inzicht in de wensen en verwachtingen van artsen is hierbij zeer waardevol. Welke toegevoegde waarde ervaren de artsen? Zijn ze tevreden over de producten, dienstverlening en artsenbezoekers?

Wensen en verwachtingen van artsen in kaart

Input van artsen is van belang om aan de wensen te voldoen en daarmee product en dienstverlening goed af te stemmen. Customeyes voert klantenonderzoek uit voor farmabedrijven. Hierbij wordt precies in kaart gebracht waar de meeste toegevoegde waarde ervaren wordt. In de producten, diensten of de klantrelatie? Daarnaast wordt het imago van de organisatie en de loyaliteit van artsen onderzocht. Het onderzoek wordt niet anoniem uitgevoerd, waardoor dit concrete informatie oplevert voor artsenbezoekers ter voorbereiding op een bezoek.