Het belang van cliëntervaringsonderzoek in de ouderenzorg: de digitale toekomst tegemoet 

Het belang van cliëntervaringsonderzoek in de ouderenzorg: de digitale toekomst tegemoet 

Customeyes
Hoe beïnvloeden stijgende opleidingsgraad en digitale vaardigheden ouderenzorg? Leer hoe deze trends het cliëntervaringsonderzoek beïnvloeden.

Als zorg- of kwaliteitsmanager binnen een ouderenzorginstelling ben je ongetwijfeld bekend met het belang van cliëntervaringsonderzoek. Het is een essentieel instrument om de kwaliteit van ouderenzorg te meten en te verbeteren. Echter, in een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk om ook toekomstige trends in overweging te nemen. Een opvallende ontwikkeling die niet over het hoofd gezien mag worden, is de stijgende opleidingsgraad en digitale vaardigheid onder ouderen. 

De traditionele perceptie van ouderen als minder digitaal vaardig en laag opgeleid is aan het veranderen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ouderen steeds vaker hoger opgeleid zijn en over meer computervaardigheden beschikken dan voorheen. Deze trend heeft diepgaande implicaties voor de ouderenzorg en benadrukt het belang van het aanpassen van onze benaderingen, waaronder cliëntervaringsonderzoek. 

Nieuwe inzichten en mogelijkheden

Het is aannemelijk dat hoogopgeleide en digitaal vaardige ouderen beter in staat zullen zijn om hun behoeften en ervaringen met betrekking tot de zorg te uiten. Ze kunnen gebruikmaken van digitale kanalen om feedback te geven, zoals online enquêtes of feedbackplatforms. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor het verzamelen van waardevolle inzichten die voorheen misschien niet beschikbaar waren. 

Bovendien kunnen deze ouderen meer zelfredzaam zijn als het gaat om het organiseren van hun zorg. Ze kunnen informatie online opzoeken, communiceren met zorgverleners via e-mail of zelfs gebruikmaken van zorg-apps. Dit betekent dat hun verwachtingen ten aanzien van de zorg hoogstwaarschijnlijk anders zijn dan die van voorgaande generaties. Ze willen meer participatie, transparantie en mogelijkheden voor zelfmanagement. 

Veranderende behoeften bij ouderen

In het licht van deze ontwikkelingen is het cruciaal om het cliëntervaringsonderzoek aan te passen aan de veranderende behoeften van de oudere populatie. Dit kan inhouden dat er meer nadruk wordt gelegd op digitale feedbackkanalen, zoals mobiele apps of online platforms. Daarnaast is het belangrijk om de vragenlijsten en methodologieën te herzien om ervoor te zorgen dat ze relevant zijn en aansluiten bij de verwachtingen van deze nieuwe generatie ouderen. 

Kortom, terwijl de samenleving evolueert en ouderen hoger opgeleid en digitaal vaardiger worden, moeten ouderenzorginstellingen zich aanpassen om hierop in te spelen. Cliëntervaringsonderzoek speelt hierbij een centrale rol en dient te worden gemoderniseerd om de stem van deze nieuwe generatie ouderen te blijven horen en de zorg continu te verbeteren. 

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Ouderenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Ouderenzorg

Via dit boekje brengen wij graag de mogelijkheden van ons cliëntervaringsonderzoek in de ouderenzorg bij jullie onder de aandacht.

Download hier