Effectory en Customeyes slaan de handen ineen ten aanzien van hun klantenonderzoek

Effectory en Customeyes hebben op 1 juli 2013 hun klantenonderzoek samengevoegd. Het kwantitatieve klantenonderzoek van Effectory en het kwalitatieve klantenonderzoek van Customeyes gaan samen verder onder de naam Customeyes. Effectory is sinds de oprichting in 1996 uitgegroeid tot Europese marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek en leidende speler op het gebied van kwantitatief (intern) klantenonderzoek. Customeyes is 6 jaar geleden opgericht als een zelfstandige zusterorganisatie van Effectory en heeft zich volledig gespecialiseerd in het uitvoeren van hoogwaardig kwalitatief klantenonderzoek. In een gesprek met Guido Heezen, directeur Effectory, en Hans Hylkema, directeur Customeyes, vertellen zij over deze integratie.

Wat is de voornaamste reden om het klantenonderzoek samen te voegen?

Heezen: “We merken steeds vaker dat organisaties behoefte hebben aan één partij op het gebied van klantenonderzoek die niet enkel data en informatie levert, maar ook de informatie doorvertaalt naar kennis en inzichten. Wij geloven dat we met het samenvoegen van ons klantenonderzoek beter in staat zijn om aan deze behoefte tegemoet te komen. Door samen verder te gaan kunnen we organisaties nóg beter in beweging te brengen.”

Waarom is er voor de naam Customeyes gekozen?

Hylkema: “We hebben gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Uiteindelijk is besloten de naam Customeyes te hanteren, omdat dit beide organisaties meer ruimte geeft om hun reputatie uit te bouwen. Effectory staat bekend als hét bureau voor medewerkersonderzoek. Met de naam Customeyes willen we duidelijk maken dat we vanuit de ogen van de klant kijken. Maar ook dat onze aanpak geheel op maat gesneden is. Door een volledige focus op klantenonderzoek kunnen we onze klanten nog beter van kennis en advies voorzien. De essentie is het oprecht adviseren van onze klanten over de beste oplossing.”

Wat gaan jullie klanten ervan merken?

Hylkema: “Wat mij betreft de meest belangrijke vraag. Door middel van enquêtes, face-to-face gesprekken, telefonische diepte-interviews, klantensafari’s, workshops, trainingen of een combinatie van deze onderzoeksvormen, geven we organisaties volledig inzicht in de drijfveren van hun klanten en/of stakeholders. Door het bundelen van de krachten kunnen onze klanten altijd een volledige maatwerkoplossing krijgen. Bovendien wordt de nadruk steeds meer gelegd op het in beweging krijgen van een organisatie. Het gaat niet alleen om de inzichten, maar vooral wat je er vervolgens mee doet om impact te creëren. In de nieuwe situatie krijgt de klant één consultant die alle onderzoeken begeleidt. De consultant kent de klantorganisatie door en door en kan een organisatie echt in beweging brengen. Geen hit en run, maar duurzaam resultaat.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen om de integratie tot een succes te maken?

Heezen: “Door het klantenonderzoek samen te voegen worden de krachten van beide organisaties gebundeld. Effectory heeft als marktleider laten zien de strategie van “operational excellence” tot in de finesses te beheersen. Customeyes is trots op haar customer intimacy strategie. Samen zijn we in staat om klanten optimaal te bedienen. Daarnaast vraagt de keuze om ‘thought leader’ te willen zijn, hoge adviesvaardigheden van onze consultants en kennisniveau van onze sales. Essentieel is dat het kennisniveau geborgd blijft.”