Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Hans Hylkema
Customeyes doet cliëntervaringsonderzoek over van Effectory. Benieuwd naar onze ideeën over de gehandicaptenzorg?

Customeyes neemt het cliëntervaringsonderzoek over van Effectory.

Veel instellingen moesten op zoek naar een andere wijze om cliëntervaring te meten, toen onze zusterorganisatie Effectory zich terugtrok. Gelukkig heeft Customeyes nu een oplossing. We continueren het instrument en verbeteren het blijvend.

Voor u betekent dit dat u een vergelijking met eerdere metingen kunt behouden en toegang heeft tot de grote Zorg-benchmark van Customeyes.

Een bijdrage leveren aan een waardevol leven

Het onderzoeksdoel is om een bijdrage te leveren aan een waardevol leven, met de cliënt in de regierol. Het instrument meet individuele cliëntervaringen over de geleverde zorg en dienstverlening, gericht op de domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002).

Het wordt hierdoor inzichtelijk hoe iedereen binnen een zorginstelling (bijvoorbeeld teamleiders, begeleiders) kan bijdragen aan de levenskwaliteit van iedere individuele cliënt. Ook de vertegenwoordigers spelen bij de onderzoeken een belangrijke rol.

Continue aandacht voor een betrouwbaar en valide instrument

Een goed onderzoek staat altijd in perspectief. Customeyes rapporteert uw scores zowel aan interne benchmarks als aan de Zorg-benchmark. In onze onderzoeken stellen we in principe altijd 15 vragen, waarin alle kwaliteitsdimensies worden meegenomen en daarnaast de hoofdvragen waarop wij rapporteren. Met de data van de afgelopen jaren hebben we een benchmark van bijna 20.000 cliënten. Dit vormt de basis voor een betrouwbaar en valide instrument. Om dit te waarborgen blijven we eens per jaar onze data hierop toetsen.

Over Customeyes

Customeyes is al 20 jaar een betrouwbare partner in klanten-, cliënten- en stakeholdersonderzoek en is een zusterorganisatie van Effectory. Jaarlijks helpen wij vele organisaties met het in kaart brengen van de ervaringen van verschillende doelgroepen.

De werking van de onderzoeksprocedure wordt jaarlijks in een interne audit beoordeeld. Daarnaast is Customeyes ISO/IEC 27001 gecertificeerd en toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen.