Hoe wordt mijn organisatie klantbewust?

Klantbewustzijn ontstaat vaak door factoren, die dwingen om over ‘de klant’ na te denken. Hierbij kan het gaan om interne factoren, bijvoorbeeld een nieuwe manager die hier aandacht aan besteedt. Vaker ontstaat klantbewustzijn echter door externe factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teruglopende omzet/ klanten die weglopen, het binnenhalen van nieuwe klanten dat lastiger wordt, toenemende concurrentie of een verandering in wet- en regelgeving die verplicht klanttevredenheid in kaart te brengen. Hoe dan ook is er een belangrijke rol weggelegd voor uw management in het creëren van klantbewustzijn. Zij moeten medewerkers ervan overtuigen dat het goed bedienen van klanten prestaties positief beïnvloedt. Daarbij is er een belangrijk barrière die weg moet worden genomen: het gevoel onder medewerkers dat werken aan tevreden klanten niet relevant is.