Huurderstevredenheidsonderzoek: 7 stappen van start tot actie

Huurderstevredenheidsonderzoek: 7 stappen van start tot actie

Michiel de Snaijer
7 belangrijke stappen om een succesvol huurderstevredenheidsonderzoek uit te voeren en de resultaten effectief te benutten.

Zoals Vesteda aangeeft in de klantencase: een tevreden huurder is een tevreden verhuurder. Het is daarom van groot belang om te begrijpen hoe huurders zich voelen over hun woonsituatie en de dienstverlening die ze ontvangen. Een goed huurderstevredenheidsonderzoek kan hierbij helpen. Het stelt je in staat om waardevolle inzichten te verzamelen en eventuele pijnpunten te ontdekken. In deze blog bespreken we de belangrijkste stappen om een succesvol huurderstevredenheidsonderzoek uit te voeren en de resultaten effectief te benutten.

1. Voorbereiding: Informeer alle betrokken partijen

Een goede voorbereiding is essentieel voor het succes van je huurderstevredenheidsonderzoek. Zorg ervoor dat je iedereen informeert, natuurlijk de huurders, maar ook je eigen medewerkers en eventuele andere belanghebbenden. Werken jullie ook met beheerders? Dan is het ook belangrijk om alle beheerders aan boord te krijgen. Leg duidelijk uit waarom het onderzoek wordt uitgevoerd, wat de doelstellingen zijn en hoe de resultaten zullen worden gebruikt. Transparantie vergroot de betrokkenheid en medewerking van huurders, wat leidt tot meer waardevolle feedback.

2. Opstellen van relevante vragen

Een effectieve vragenlijst is gebaseerd op relevantie en focus. Zorg ervoor dat de vragen gericht zijn op de ervaringen die huurders hebben gehad met je en dat ze de aspecten van hun woonsituatie en jullie dienstverlening omvatten. Vermijd overbodige vragen en wees beknopt en duidelijk. Gebruik schalen om de antwoorden te kwantificeren, maar zorg ervoor dat er ook ruimte is voor open feedback.

3. Zorg voor een nette lay-out

Een aantrekkelijke en goed gestructureerde vragenlijst maakt beantwoorden makkelijker. Een overzichtelijke lay-out met logische secties en bijvoorbeeld een passende achtergrond zullen de respons verbeteren. Zorg er ook voor dat de vragenlijst geschikt is voor verschillende apparaten, zoals desktops, tablets en smartphones.

4. Herinneringen en bedankmails

Door de dagelijkse bezigheden van huurders kan het natuurlijk voorkomen dat het onderzoek soms aan hun aandacht ontglipt. Stuur een herinneringsmail om hen eraan te herinneren dat hun feedback belangrijk is en dat hun mening wordt gewaardeerd. Na afronding van het onderzoek stuur je een bedankmail om je waardering te tonen voor hun deelname.

Checklist: Huurdersonderzoek in het vastgoed

Checklist: Huurdersonderzoek in het vastgoed

Lees deze checklist als je concrete tips wilt over goed huurdersonderzoek. Geschreven voor organisaties die inzichten willen ophalen.

Download gratis

5. Analyseer en implementeer de resultaten

Na het verzamelen van de gegevens is het tijd om ze te analyseren. Identificeer trends, patronen en opvallende inzichten die uit de antwoorden naar voren komen. Deze analyse helpt je om sterke punten te ontdekken en gebieden te identificeren waar verbetering nodig is.

6. Neem inzichten op in de organisatie

Het is belangrijk dat de resultaten van het huurderstevredenheidsonderzoek niet ongebruikt blijven. Breng de huurders en andere belanghebbende op de hoogte van de resultaten en stel actieplannen op om eventuele problemen aan te pakken en de positieve aspecten te versterken. Omdat hierbij betrokkenheid belangrijk is, raden wij aan om snel na het onderzoek hiermee te beginnen.   

7. Informeer huurders over verbeterpunten

Huurders willen zien dat hun feedback serieus wordt genomen. Communiceer duidelijk met hen over de acties die worden ondernomen naar aanleiding van het onderzoek. Geef inzicht in de verbeterpunten die zijn geïdentificeerd en de maatregelen die worden genomen om de woonsituatie en de dienstverlening te verbeteren. Het tonen van betrokkenheid en actie zal huurders het gevoel geven dat ze gehoord worden en gewaardeerd worden als klant.

We vertellen jullie graag meer over onze ervaringen met huurdersonderzoek. Je kunt ook onze klantencases lezen om erachter te komen hoe anderen dit aanpakken.