Achmea Real Estate

‘Wil je echt iets bereiken, dan heb je elkaar nodig’

In gesprek met…

Linda van Son, Teammanager Assetmanagement Retail & Healthcare en is dagelijks actief bezig met het portfolio op korte én langere termijn.

Voor nu, straks en later

“Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later” – Linda van Son

Als je een dagje aan het winkelen bent, realiseer je je niet altijd dat achter die winkels nog verschillende werelden schuil gaan. Eén van die werelden is de wereld van het vastgoed. En mocht je denken dat dit een saaie wereld is vol grijze mannen in donkerblauwe pakken, dan wordt het tijd je mening bij te stellen. Vastgoed – en zeker het retailvastgoed – is in beweging. Dankzij een dynamisch krachtenveld van talloze stakeholders worden winkels en winkelcentra meer experience-centra, waar wij – consumenten – ons tijdens het shoppen in een andere wereld wanen.

Een van de grootste spelers op de markt van het retailvastgoed is Achmea Real Estate. De totale portefeuille van dit bedrijf, dat belegt voor pensioenfondsen en verzekeraars, bedraagt 40 miljard euro. Een belangrijk deel van het winkelvastgoed (bijna 1 miljard euro) is te vinden in de vijf grootste steden in ons land. De ontwikkelingen – zeker ook in het retailvastgoed – gaan ontzettend snel. Dan is het zaak de lat elke dag een stukje hoger te leggen. Dat is precies het streven van Achmea Real Estate. En dan gaat het echt niet alleen over de financiële resultaten. “Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later”, aldus de missie.

Lange termijn

Linda van Son is Teammanager Assetmanagement Retail & Healthcare en is dagelijks actief bezig met het portfolio op korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn. “We kijken naar een breed spectrum van zaken. Duurzaamheid – ESG – is bijvoorbeeld een van de speerpunten. Daarbij kijken we tevens over ons eigen portfolio heen. Het gaat om de omgeving met alle mogelijke stakeholders. Dat gaat van winkelmanagers tot bewoners en van gemeente tot hoofdkantoren van winkelketens.”

Samenwerken

Linda van Son is een verbindster in hart en nieren. Zij heeft een heilig geloof in meer bereiken door samen te werken. En het blijft bij haar echt niet alleen bij mooie woorden. Ze doet wat ze zegt en werkt vanuit een duidelijke visie. “Ik geloof echt in langdurige, duurzame samenwerkingen en daar investeer ik veel tijd en energie in. Wil je echt iets bereiken, dan heb je elkaar nodig.”

Kennis

Ervoor zorgen dat de winkels en winkelcentra ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Dat zou je de stip op de horizon kunnen noemen. Om daar te komen is een voortdurende stroom aan kennis en inzichten onmisbaar. Linda van Son werkt sinds geruime tijd met Customeyes. “We zijn begonnen met een onderzoek onder onze huurders. Dat gaf gelijk al veel waardevolle informatie, waar we concreet mee aan de slag konden.”

Praktijk

De samenwerking werd stap voor stap uitgebreid, waarbij telkens meer resultaat werd geboekt. Reden voor Achmea Real Estate om een lange termijn traject aan te gaan met Customeyes. “We zijn voorzichtig begonnen met bescheiden onderzoeken. Daaruit bleek gelijk de meerwaarde. Natuurlijk zijn wij voortdurend in gesprek met onze huurders, maar zo’n onderzoek brengt alles helder in kaart. Met deze betrouwbare gegevens kun je stappen in de praktijk zetten. Als je handelt op de uitkomsten, zie je dat de huurders ook het belang inzien van het meewerken aan het onderzoek. Er wordt echt naar hen geluisterd. Dat zien we ook terug in het aantal respondenten, waardoor de waarde van deze onderzoeken nog verder toeneemt.”

Doelgroepen

De output van de onderzoeken helpen Linda ook echt in haar dagelijkse praktijk. “Ook hier is Customeyes van grote waarde. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan een gedegen onderbouwing van ons beleid. Dat begint al heel vroeg in het proces met het formuleren van de juiste vragen. Dat gaat door tot de presentatie van de resultaten, die voor elke doelgroep kan verschillen. De specialisten van Customeyes helpen ons om de relevante informatie voor elke groep op treffende wijze te presenteren. Dat heeft positieve gevolgen voor de betrokkenheid bij de onderzoeken. Niet alleen bij onze huurders, maar ook intern.”

Checklist: Huurdersonderzoek in het vastgoed

Checklist: Huurdersonderzoek in het vastgoed

Lees deze checklist als je concrete tips wilt over goed huurdersonderzoek. Geschreven voor organisaties die inzichten willen ophalen.

Download checklist

Elke dag beter

Voor Linda van Son is Customeyes inmiddels veel meer dan ‘een marktonderzoeksbureau’. “Wij zien Customeyes echt als een partner. We werken een aantal jaren samen en hebben steeds een vast aanspreekpunt, die onze denk- en werkwijze kent. Dat zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen. Ook denkt Customeyes actief met ons mee en ze durven ook initiatief te nemen. Customeyes is een van onze partners die ons in staat stelt het elke dag een beetje beter te doen.”

Wat zijn de learnings van deze case?

  • Achmea Real Estate ziet Customeyes niet slechts als opdrachtnemer maar als partner. Hierdoor komt de kennis, de expertise en het eigen initiatief van de specialisten van Customeyes optimaal tot z’n recht.
  • Samen meer bereiken is het credo van Linda van Son. En niet alleen van haar. Ook bij Customeyes houden we samenwerken en delen.
  • Iedere opdrachtgever heeft een vast aanspreekpunt bij Customeyes. Hierdoor wordt een duurzame relatie opgebouwd. Daardoor is het prettig communiceren. Omdat het werkgebied bekend terrein is, heb je vaak aan een half woord genoeg.
  • De resultaatrapporten zijn het goud. Bij Customeyes houdt het niet op bij het opleveren van de resultaten. De specialisten denken actief mee hoe deze uitkomsten te vertalen in de praktijk.

Voor Achmea Real Estate voeren we een huurdersonderzoek uit. Ook benieuwd naar de ervaringen van jullie huurders?