Succesvol ambulante zorg leveren?

GGZ instellingen leveren in toenemende mate ambulante zorg. Lees hoe de mening van cliënten u helpen uw dienstverlening te optimaliseren!

GGZ instellingen leveren in toenemende mate ambulante zorg. De afname van klinische zorg is kostenbesparend en de inzet van multidisciplinaire teams kan leiden tot persoonlijke zorg vanuit een breed perspectief. Maar gebeurt dit ook daadwerkelijk? Customeyes, zusterorganisatie van Effectory, deelt de mening van 17.000 GGZ medewerkers over hun huidige werkzaamheden en de samenwerking met collega’s. Waar is nog ruimte voor verbetering? En hoe kan de mening van cliënten u helpen uw dienstverlening te optimaliseren?

De overheid kan de groeiende investering in de zorgsector niet langer financieren, waardoor besparingen en nieuwe werkwijzen noodzakelijk zijn. In vergelijking met intramurale zorg wordt bij ambulante zorg veel minder gebruik gemaakt van klinische voorzieningen, waardoor deze benadering zo aantrekkelijk is. De besparing die dit oplevert kan uiteindelijk oplopen tot wel 25% per GGZ instelling. Per 1 januari 2012 is de vergoeding van zorgverzekeraars voor ambulante zorg gestegen, terwijl de vergoeding van klinische zorg gedaald is. Zorgverzekeraars stimuleren ambulante behandelingen op deze manier, omdat deze zorg veel goedkoper is. Daarnaast groeit de overtuiging dat het goed is om mensen met psychische problematiek thuis te behandelen. Wanneer psychiatrische patiënten langer thuis verblijven, vervreemden zij minder van de samenleving. Hierdoor kunnen zij langer een ‘normaal’ leven blijven leiden en dit verdient de voorkeur boven een vroegtijdige opname, aldus de heersende opvatting.

De ervaring van medewerkers

Zijn GGZ medewerkers anders gaan denken over hun werkzaamheden in dit veranderende zorglandschap? In grote lijnen niet, blijkt uit grootschalig onderzoek van Customeyes in de GGZ sector. De tevredenheid van de ruim 17.000 ondervraagde medewerkers over hun werkzaamheden is het afgelopen jaar constant gebleven en wordt beoordeeld met een 7,2. Wel zijn medewerkers ontevreden over de samenwerking tussen verschillende disciplines (score 5,4). Dit is begrijpelijk, gezien de grotere rol van multidisciplinaire wijk en regioteams, waarin meer afstemming en onderlinge overdracht noodzakelijk is. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn wel voldoende duidelijk, blijkt uit de 7,6 die hiervoor gegeven wordt. Klantgerichtheid tenslotte scoort, in vergelijking met andere sectoren, helaas nog relatief laag binnen de branche. Wel heeft klantgerichtheid meer prioriteit gekregen, de score is gestegen van een 6,4 in 2010 naar een 6,6. Een positieve ontwikkeling.

De mening van cliënten

Naast de waardevolle inzichten die u via uw medewerkers over het veranderende zorgaanbod kunt ontvangen, is de mening van uw cliënten zeer interessant. Ambulante zorg richt zich niet alleen op cliënten die kortdurende zorg nodig hebben, maar in het bijzonder ook op cliënten met een chronisch psychische aandoening, die veelvuldig en langdurig gebruik maken van deze vorm van zorg. Deze belangrijke, continue cliëntgroep komt zeer intensief met uw dienstverlening in aanraking en kan u daarom als geen ander vertellen hoe de invulling van uw zorg verbeterd kan worden.

Om dit in uw instelling te toetsen heeft Customeyes een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld, specifiek gericht op de GGZ sector. Het onderzoek biedt waardevolle en praktische stuurinformatie en kan gebruikt worden voor externe verantwoording. Het onderzoek biedt u inzicht in de individuele behoeften en wensen van de cliënt en van de ouders of verwanten. U ontvangt zowel feedback over de geleverde zorg- en dienstverlening als inzicht in de identiteit van uw GGZ instelling. Op deze manier krijgt uw verzorgend personeel waardevolle inzichten in de wensen, behoeften en verwachtingen van uw cliënten.