Twee belangrijke uitdagingen bij het vergroten van stakeholderwaarde

Steeds meer partijen zijn op zoek naar oplossingen die bijdragen aan het vergroten van stakeholderwaarde en aan meer omgevingsgericht werken. Twee uitdagingen.

Steeds meer organisaties in Nederland zien het belang in van een goede samenwerking met stakeholders. Organisaties kunnen maatschappelijke opgaven niet langer alleen oplossen. Steeds meer partijen zijn dan ook op zoek naar oplossingen die bijdragen aan het vergroten van stakeholderwaarde en aan meer omgevingsgericht werken. Om zo de diensten voor klant, cliënt of burger zo goed mogelijk uit te voeren. Maar het maatschappelijk speelveld is erg complex. Belangen en verwachtingen van stakeholders verschillen. En dan is er ook nog de vraag hoe u uw eigen medewerkers mee krijgt. Kortom, omgevingsgericht werken is niet eenvoudig. De twee belangrijkste uitdagingen komen in dit artikel ter sprake.

Uitdaging 1: Interne organisatie in beweging krijgen

De eerste uitdaging start met het stellen van de vraag:
Wat zijn onze ambities en doelen? En hoe krijgen wij onze medewerkers in beweging om onze doelen, samen met de omgeving, te realiseren?

Wij zien door de onderzoeken die wij uitvoeren een aantal fasen van omgevingsgerichtheid terugkomen bij organisaties. Deze fasen helpen u om uw eigen organisatie te plaatsen in de route naar omgevingsgericht werken. De fasen zijn achtereenvolgens:

1. Intern gericht (Blik is naar binnen gericht: “Huis op orde”)
2. Omgevingsbewust (Omgeving wordt belangrijk gevonden, maar inzichten ontbreken)
3. Stakeholderinzicht (Opgehaalde inzichten worden breed gedeeld en begrepen)
4. Omgevingsgericht (Inzichten worden door iedereen toegepast in bewuste positionering)

De weg naar meer stakeholderwaarde

De driver die bepaalt of u een stap omhoog maakt verschilt per fase. Om de stap van intern gericht naar omgevingsbewust te maken is relevantie of urgentie belangrijk. Zonder aanleiding ontstaat er geen beweging. Bent u omgevingsbewust en wilt u stakeholderinzicht verkrijgen, dan is het essentieel dat er objectieve inzichten worden verzameld over de omgeving. En vooral dat deze inzichten breed gedeeld worden. Zodat u één gezamenlijke richting heeft. Een omgevingsgerichte organisatie weet vervolgens de inzichten over stakeholders te vertalen in strategisch beleid. Zelfs per individuele stakeholder als dat nodig is.

Veel voorkomende valkuilen

Andersom zijn er ook oorzaken waardoor u in een fase terugvalt. Bijvoorbeeld doordat uw organisatie verslapt, er onder uw medewerkers onbegrip is over inzichten uit de omgeving of omdat uw mensen het simpelweg onnodig vinden om meer stakeholderwaarde te creëren. Besef van deze mechanismen en hier mee werken helpt om uw eigen medewerkers in beweging te krijgen.

Waarom het momenteel als moeilijk wordt ervaren om mensen mee te krijgen, komt door de onrust waar veel organisaties momenteel mee kampen. Er speelt een crisis, belangrijke hervormingen worden doorgevoerd of een reorganisatie staat voor de deur. Dit zorgt ervoor dat veel mensen zich zorgen maken over hun baan. Er bestaat veel onzekerheid over de richting van de organisatie. Daardoor zijn relatief veel organisaties intern gericht. Positief is dat de economische tijd er ook voor zorgt dat veel mensen de relevantie of urgentie van de veranderingen beginnen in te zien en dat beweging op gang kan komen.

Uitdaging 2: Inzichtelijk maken van de omgeving

De tweede uitdaging gaat over het inzichtelijke maken van uw omgeving. Wie zijn uw stakeholders? Welke rol of rollen gunnen zij u? En wat betekent dit voor de verwachtingen die uw stakeholders bij uw organisatie hebben? Stuk voor stuk essentiële vragen die uiteindelijk bepalen of u in staat bent om uw stakeholderwaarde te vergroten. Om uw stakeholders goed in beeld te brengen, geven wij u graag een aantal heldere stappen mee. Op deze wijze bent u in staat om op een goede manier de belangen en standpunten van alle stakeholders in beeld te brengen.

1. Bepaal het belang van uw organisatie en welke doelen uw organisatie wil bereiken
2. Breng in beeld welke stakeholders belangrijk zijn voor het realiseren van uw doel
3. Begrijp stakeholders en achterhaal welke belangen zij nastreven en welke zorgen zij hebben
4. Bepaal met welke stakeholders u wilt én kunt samenwerken.

Breng uw organisatie in beweging richting stakeholders

De essentie is om uw organisatie in beweging te brengen richting de stakeholders. Het gaat niet alleen om het geven van inzichten, maar vooral wat er vervolgens mee gedaan wordt om impact te creëren. De uitdaging ligt er in om een boodschap zó te verpakken dat het ook echt blijft hangen. Dit doet u door uw collega’s vooraf te betrekken, inzichten te delen en op een aansprekende manier de resultaten te bespreken, zowel intern als extern. Om echt omgevingsgericht te werken moet u ook samen met uw stakeholders voortdurend informatie delen. De juiste informatie, op de juiste wijze, op het juiste moment. U moet uw interne organisatie en de buitenwereld bij elkaar brengen. Een organisatie creëren die omgevingsbewust is en weet hoe om te gaan met de verschillende belangen in de omgeving. Het klantenonderzoek en stakeholdersonderzoek van Customeyes kan u helpen om de benodigde inzichten op te halen.

Om echt impact te bereiken is inzicht alleen echter niet genoeg. Het is cruciaal dat mensen uit uw organisatie zelf bewust worden van het belang van de verschillende stakeholders. Zij moeten inzichten ophalen en daar ook zelf een beleving bij hebben. Door het onderling delen van ervaringen ontstaat een gedeeld beeld. Het uiteindelijk doel is om samen aan de slag te gaan met de resultaten en effect te sorteren dat waarde toevoegt voor u en uw stakeholders. Wij noemen dit ‘de kracht van stakeholderwaarde’. Wij helpen u graag bij het vergroten van úw stakeholderwaarde.