Twee belangrijke uitdagingen bij het vergroten van stakeholderwaarde

Twee belangrijke uitdagingen bij het vergroten van stakeholderwaarde

Customeyes
Steeds meer partijen zijn op zoek naar oplossingen die bijdragen aan het vergroten van stakeholderwaarde en aan meer omgevingsgericht werken

Organisaties in Nederland kennen inmiddels het belang in van een goede samenwerking met stakeholders. Steeds meer partijen zijn dan ook constant op zoek naar oplossingen die bijdragen aan het vergroten van stakeholderwaarde en aan meer omgevingsgericht werken. Om zo de diensten voor klant, cliënt of burger zo goed mogelijk uit te voeren. Maar het maatschappelijk speelveld is erg complex. Belangen en verwachtingen van stakeholders verschillen. En dan is er ook nog de vraag hoe jullie eigen medewerkers hierin meekrijgen. Kortom, omgevingsgericht werken is niet eenvoudig. De twee belangrijkste uitdagingen komen in dit artikel ter sprake.

Uitdaging 1: Interne organisatie in beweging krijgen

De eerste uitdaging start met het stellen van de vraag: Wat zijn onze ambities en doelen? En hoe krijgen wij onze medewerkers in beweging om onze doelen, samen met de omgeving, te realiseren?

Wij zien door de onderzoeken die wij uitvoeren een aantal fasen van omgevingsgerichtheid terugkomen bij organisaties. Deze fasen helpen u om uw eigen organisatie te plaatsen in de route naar omgevingsgericht werken. De fasen zijn achtereenvolgens:

1. Intern gericht (Blik is naar binnen gericht: “Huis op orde”)
2. Omgevingsbewust (Omgeving wordt belangrijk gevonden, maar inzichten ontbreken)
3. Stakeholderinzicht (Opgehaalde inzichten worden breed gedeeld en begrepen)
4. Omgevingsgericht (Inzichten worden door iedereen toegepast in bewuste positionering)

De weg naar meer stakeholderwaarde

De driver die bepaalt of jullie een stap omhoog maken verschilt per fase. Om de stap van intern gericht naar omgevingsbewust te maken is relevantie of urgentie belangrijk. Zonder aanleiding ontstaat er geen beweging. Zijn jullie omgevingsbewust en willen jullie stakeholderinzicht verkrijgen, dan is het essentieel dat er objectieve inzichten worden verzameld over de omgeving. En vooral dat deze inzichten breed gedeeld worden. Zodat jullie één gezamenlijke richting hebben. Een omgevingsgerichte organisatie weet vervolgens de inzichten over stakeholders te vertalen in strategisch beleid. Zelfs per individuele stakeholder als dat nodig is.

Veel voorkomende valkuilen bij stakeholderwaarde

Andersom zijn er ook oorzaken waardoor een organisatie in een fase terugvalt. Bijvoorbeeld doordat de organisatie verslapt, er onder medewerkers onbegrip is over inzichten uit de omgeving of omdat mensen het simpelweg onnodig vinden om meer stakeholderwaarde te creëren. Besef van deze mechanismen en hier mee werken helpt om eigen medewerkers in beweging te krijgen.

Waarom het als moeilijk wordt ervaren om mensen mee te krijgen, komt door onrust waar veel organisaties kunnen mee kampen. Er speelt bijvoorbeeld een crisis, belangrijke hervormingen worden doorgevoerd of een reorganisatie staat voor de deur. Er bestaat hierdoor veel onzekerheid over de richting van de organisatie.

Uitdaging 2: Inzichtelijk maken van de omgeving

De tweede uitdaging gaat over het inzichtelijke maken van de omgeving. Wie zijn de stakeholders? Welke rol of rollen gunnen zij jullie? En wat betekent dit voor de verwachtingen die de stakeholders bij jullie organisatie hebben? Stuk voor stuk essentiële vragen die uiteindelijk bepalen of jullie in staat zijn om stakeholderwaarde te vergroten. Om stakeholders goed in beeld te brengen, geven wij graag een aantal heldere stappen mee. Op deze wijze zijn jullie in staat om op een goede manier de belangen en standpunten van alle stakeholders in beeld te brengen.

1. Bepaal het belang van jullie organisatie en welke doelen jullie wil bereiken
2. Breng in beeld welke stakeholders belangrijk zijn voor het realiseren van het doel
3. Begrijp stakeholders en achterhaal welke belangen zij nastreven en welke zorgen zij hebben
4. Bepaal met welke stakeholders je wilt én kunt samenwerken.

Beweging richting stakeholders

De essentie is om de organisatie in beweging te brengen richting de stakeholders. Het gaat niet alleen om het geven van inzichten, maar vooral wat er vervolgens mee gedaan wordt om impact te creëren. De uitdaging ligt er in om een boodschap zó te verpakken dat het ook echt blijft hangen. Dit doet je door collega’s vooraf te betrekken, inzichten te delen en op een aansprekende manier de resultaten te bespreken, zowel intern als extern. Om echt omgevingsgericht te werken moet een organisatie ook samen met stakeholders voortdurend informatie delen. De juiste informatie, op de juiste wijze, op het juiste moment. Breng de interne organisatie en de buitenwereld bij elkaar. Het klantenonderzoek en stakeholdersonderzoek van Customeyes kan helpen om de benodigde inzichten op te halen.

Om echt impact te bereiken is inzicht alleen echter niet genoeg. Het is cruciaal dat mensen zelf bewust worden van het belang van de verschillende stakeholders. Zij moeten inzichten ophalen en daar ook zelf een beleving bij hebben. Door het onderling delen van ervaringen ontstaat een gedeeld beeld. Het uiteindelijk doel is om samen aan de slag te gaan met de resultaten en effect te sorteren dat waarde toevoegt voor stakeholders. Wij noemen dit ‘de kracht van stakeholderwaarde’. Wij helpen graag bij het vergroten van jullie stakeholderwaarde.