NCJ bouwt toegevoegde waarde voor relaties uit met behulp van een stakeholdersonderzoek

NCJ bouwt toegevoegde waarde voor relaties uit met behulp van een stakeholdersonderzoek

Niels Dekker
Om na te gaan of het NCJ twee jaar na de oprichting op de juiste koers zit, heeft Customeyes voor het NCJ een stakeholdersonderzoek uitgevoerd.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) wil hét innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn. Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties door middel van innovaties en kennis. Daarnaast vervult het NCJ een ondersteunende rol naar JGZ-organisaties bij de implementatie van instrumenten. Om na te gaan of het NCJ twee jaar na de oprichting op de juiste koers zit, heeft Customeyes voor het NCJ een stakeholdersonderzoek uitgevoerd. We kijken samen met Ferdinand Strijthagen (directeur) terug op dit onderzoek.

Ferdinand Strijthagen: “De eerste twee jaar van ons bestaan zijn we bezig geweest met positioneren en organiseren. Nu de organisatie staat, willen we weten hoe stakeholders hier tegen aan kijken. Als kenniscentrum heb je de valkuil dat je achterban gaat bepalen wat goed voor hen is. Als kenniscentrum moet je namelijk soms voor de troepen uitlopen en dan moet je juist vasthoudend zijn in je visie. Wij willen primair kijken waar het JGZ-veld behoefte aan heeft. Het gaat er dus om dat je je continu afvraagt of datgene waar je mee bezig is nog relevant is.”

“Als organisatie wordt op een gegeven moment verwacht dat je wat extra’s gaat bieden.”

Customeyes heeft voor het NCJ een stakeholdersonderzoek uitgevoerd op basis van interviews. Bij stakeholdersonderzoek maakt Customeyes gebruik van het rolverwachtingenmodel. In het eerste gedeelte worden de verwachtingen van stakeholders in kaart gebracht én de rollen die stakeholders voor het NCJ zien weggelegd worden benoemd. Hierbij wordt gekeken welke rollen vanuit de primaire taken logischerwijs van het NCJ worden verwacht. Naast deze basisrollen wordt ook gekeken welke rollen, mits waargemaakt, kunnen zorgen voor iets extra’s: echte stakeholderswaarde.

“Als organisatie wordt op een gegeven moment verwacht dat je wat extra’s gaat bieden”, vervolgt Ferdinand Strijthagen. “Hiervoor dien je goed te weten waar je je meerwaarde voor je stakeholders kunt leveren. Je hebt waarschijnlijk een goed beeld van hoe je in de basis van je dienstverlening presteert en waar je je kunt verbeteren. Daarnaast zullen de relaties op strategisch niveau wel goed gemanaged worden. Maar voor dat stuk tussen je basisoperatie en je strategisch relatiemanagement, daarvan wil je weten hoe je daar presteert. Dat is een interessant gebied want daar kun je echt het verschil maken. Het model van Customeyes geeft veel informatie waarmee we de positie van het NCJ verder vorm kunnen geven en de toegevoegde waarde voor onze relaties verder kunnen uitbouwen.”

Video: uitleg over het rolverwachtingenmodel

Het rolverwachtingenmodel staat centraal in de stakeholdersonderzoeken van Customeyes.
Niels Dekker legt in deze video uit hoe het model werkt (de illustraties in de video zijn algemeen). 

“Alle input uit de gesprekken is getrechterd naar het rolverwachtingenmodel. Hierdoor ontstaat het enthousiasme en de wil binnen de organisatie om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Er staan rollen beschreven die de stakeholders van je verwachten en direct stel je je zelf de vraag welke rol(len) jezelf wilt vervullen. Als er je rollen gegund worden die je zelf niet ziet zitten, hoe pak je dit dan aan? Door het rolverwachtingenmodel wordt duidelijk tegen welke dilemma’s je als organisatie kunt aanlopen. Bij ons werd bijvoorbeeld verwacht dat we de rol als visionair gingen invullen. Voor ons een heel mooie uitnodiging vanuit onze omgeving. Daarentegen kwam ook naar voren dat ons imago dit tegenwerkt. We worden namelijk nog niet als heel innovatief beschouwd.”

“We hebben een actieplan ingericht aan de hand van de rollen. Zo moeten we voorop lopen bij veranderingen en we moeten snel kunnen anticiperen. Ook betekent het dat we op een innovatieve manier gaan communiceren met de achterban. Dat zijn enkele voorbeelden van acties. Kortom het onderzoek heeft consequenties.”

“Of ik Customeyes zou aanbevelen? Ik doe dit actief!”

Een onderzoek uitvoeren onder je relaties is ook gewoon een vorm van relatiemanagement. Je wilt dan een bureau dat je eigen organisatie goed vertegenwoordigt. Customeyes heeft aangetoond goed duiding te kunnen geven aan inzichten en heeft ons goed vertegenwoordigt. Ik beveel Customeyes actief aan in mijn netwerk.”


Niels Dekker Niels Dekker Senior Consultant LinkedIn