Stakeholders verdienen een goed gesprek

Stakeholders verdienen een goed gesprek

Customeyes
In gesprek met uw stakeholders? Wat is kwalitatief stakeholdersonderzoek en op welke zaken kunt u letten? De belangrijkste tips op een rij!

U herkent het waarschijnlijk wel. Door verschillende belangen, mate van invloed en wisselende rolverdelingen kan het lastig zijn om goed samen te werken met uw belangrijkste relaties: de stakeholders. Veel organisaties worstelen daarbij met vragen als: Wie zijn mijn belangrijkste stakeholders? Welke belangen hebben zij? Wat zijn hun belangrijkste behoeften? Maar ook: Wat zouden stakeholders nog kunnen verbeteren aan onze samenwerking? Het zijn onderwerpen die de organisatie bezighouden en die beantwoord kunnen worden met de resultaten van een kwalitatief stakeholdersonderzoek. Wat is een kwalitatief stakeholdersonderzoek en op welke zaken kunt u letten? De belangrijkste tips op een rij!

Wie zijn mijn stakeholders?

Veel organisaties hebben te maken met verschillende groepen met verschillende belangen. Om het nog ingewikkelder te maken verschilt de rol van uw organisatie of die van de stakeholder vaak ook nog eens per project. Veel voorkomende stakeholders zijn (semi) overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en leveranciers. Weet u wie uw stakeholders zijn? Om de belangrijkste stakeholders aan te wijzen, kunt u een stakeholdersanalyse uitvoeren.

Wat is een kwalitatief stakeholdersonderzoek?

In tegenstelling tot een klantenonderzoek wordt bij een kwalitatief stakeholdersonderzoek gekeken naar de kwaliteit van de samenwerking tussen ketenpartners. De keten wordt als uitgangspunt genomen, waarbij de eindklant centraal staat. Hierbij is er specifiek oog voor complexe rolverdeling van verschillende belanghebbenden. Bij een klantenonderzoek wordt gekeken hoe tevreden externe klanten zijn over de producten en dienstverlening van de organisatie.

Een kwalitatief onderzoek heeft als voordeel dat u daadwerkelijk in gesprek gaat met uw stakeholders en zo diepgaande inzichten krijgt. Onze ervaring is dat die visie en ervaringen van belangrijke relaties zeer waardevol is. Gewapend met deze informatie kan uw organisatie gericht de onderlinge samenwerking verbeteren en zelfs proberen de verwachtingen van stakeholders te overtreffen. Immers, succesvolle organisaties erkennen dat stakeholders bijdragen aan het succes of falen van de organisatie.

De belangrijkste tips op een rij!

Staat u op het punt om een stakeholdersonderzoek uit te voeren? Onze tips helpen u daarbij! Waar kunt u op letten bij het uitvoeren van een kwalitatief stakeholdersonderzoek:

  • Breng voorafgaand aan het onderzoek in kaart wie uw stakeholders zijn. Zo weet u welke stakeholders u enkel wilt informeren en welke u wilt bevragen met een face-to-face- of telefonisch interview.
  • Verzeker objectiviteit door het onderzoek uit te besteden. Uw relaties krijgen de ruimte om uw dienstverlening te beoordelen. Door complexe rolverdeling en overstijgende belangen is het voor medewerkers vaak lastig om een relatie vanuit een ander gezichtsveld te bekijken.
  • Maak, indien mogelijk, onderscheid tussen verschillende groepen tijdens de analyse. Door stakeholders te groeperen op basis van de resultaten, kunt u gerichte acties per groep formuleren.
  • Let op de rol van imago. In hoeverre beïnvloedt het imago de kwaliteitsperceptie?
  • Zorg voor terugkoppeling. Uw stakeholders hebben u een groot cadeau gegeven. Houd deze binding levend en deel de resultaten en acties met uw relaties.

Customeyes heeft recentelijk een stakeholdersonderzoek voor De Groene Boog >

E-book: Stakeholdermanagement in turbulente tijden

E-book: Stakeholdermanagement in turbulente tijden

Is dit e-book voor jou?

De enige constante in stakeholdervelden is dat ze altijd veranderen. In deze uitgave leer je hoe je de belangen van je stakeholders in kaart brengt én hoe je hier op strategisch niveau rekening mee kunt houden. Zodat je beter in staat bent om een omgevingsgericht einddoel te verwezenlijken.

In het praktische e-book ‘Stakeholdermanagement in turbulente tijden’ leer je:

  • Hoe je een nieuwe strategie rondom je stakeholders creëert
  • Hoe je een goede analyse uitvoert
  • Hoe je de informatie daaruit gebruikt om overzicht te krijgen in je stakeholdervraagstukken