Waardebewuste zorgorganisaties presteren beter

Het is een veel besproken onderwerp binnen de gezondheidszorg: de waardebewuste zorgorganisatie. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van zo een organisatie?

Het is een veel besproken onderwerp binnen de gezondheidszorg: de waardebewuste zorgorganisatie. In de oratie van Professor Joris van de Klundert van december 2009 werden de belangrijkste eigenschappen van waardebewuste zorgorganisaties uiteengezet. In dit artikel wordt de essentie besproken van deze oratie. Ook wordt uitgelegd hoe Customeyes uw zorgorganisatie kan helpen om beter te presteren.

Denken en werken vanuit klantwaarde

Niet alle zorgorganisaties presteren even goed. Sommige organisaties slagen erin uit te blinken in het leveren van waardevolle zorg:

  • Zij denken en werken vanuit klantwaarde
  • Zij begrijpen hun bijdrage aan de zorg binnen de context van de waardeketen waarin ze opereren
  • Zij leveren die bijdrage op een financieel gezonde manier

Dat zijn drie belangrijke eigenschappen van de waardebewuste organisaties, zo stelt Van de Klundert in zijn oratie ‘Value-Conscious Health Service Organisations’. Hij aanvaardt hiermee op vrijdag 18 december 2009 de leerstoel Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam1.

Primaire processen sleutel tot kwaliteit

Waardebewuste zorgorganisaties kunnen excelleren door het leveren van klantwaarde. De klantwaarde, hangt af van de ervaren service en kwaliteit in tegenstelling tot de inspanningen van de klant (meestal de prijs). Volgens Van de Klundert zijn primaire processen de sleutel tot het leveren van kwaliteit. Dit inzicht kan vervolgens worden omgezet in prestatie-indicatoren die het mogelijk maken om de processen systematisch te beheren. Zo richten waardebewuste zorgorganisaties zich op prestatie-indicatoren die rechtstreeks betrekking hebben op de tevredenheid van individuele klanten.2

Sta in contact met uw medewerkers en klanten

Hoe krijgt u de primaire processen op orde en hoe werkt u naar een waardebewuste zorgorganisatie toe? Dit bereikt u ondermeer door in goed contact te staan met uw medewerkers en klanten. Customeyes werkt vanuit de overtuiging dat organisaties die in goed contact staan met hun eigen medewerkers en klanten beter presteren. Om goed te kunnen inspelen op eventuele knelpunten, levert Customeyes gericht feedback vanuit zowel uw interne organisatie als extern. Dit doen we door middel van klantenonderzoek (hoe ervaren klanten uw dienstverlening). Voor het medewerkersonderzoek (hoe staan medewerkers in uw organisatie), en intern klantenonderzoek (hoe ervaren medewerkers de kwaliteit van de interne diensten) werkt Customeyes samen met zusterorganisatie Effectory.

1Bron: http://www.medicalfacts.nl/2009/12/18/waardebewuste-zorgorganisaties-leveren-waardevolle-zorg/ 2Bron: http://www.erasmushealthcarelogistics.nl/uploads/documenten/Oratie_Joris_van_de_klundert.pdf