Wat is kwalitatief onderzoek?

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode gericht op verkrijgen van diepgaande informatie en inzichten onder een bepaalde doelgroep.

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode waarmee je diepgaande informatie en inzichten onder een bepaalde doelgroep ophaalt. Het gaat in op achterliggende verwachtingen, behoeften, eisen, meningen en drijfveren van de doelgroep. Daarom is kwalitatief onderzoek vaak een methode in een traject van co-creatie. Daarbij denkt een klantgroep zelf mee over de invulling van productinnovaties of toekomstig beleid.

De voordelen van kwalitatief onderzoek:

  • De mogelijkheid om dóór te vragen.
  • De mogelijkheid om respondenten mee te laten denken.
  • De mogelijkheid om (onderdelen van) producten te testen.
  • De mogelijkheid om uw visie of ideeën te toetsen.
  • De mogelijkheid om de vraagstelling tijdens het onderzoek aan te scherpen.
  • De mogelijkheid om als opdrachtgever actief deel te nemen en hierdoor een scherp beeld te krijgen van wat er leeft onder de onderzoeksgroepen.

 

Vormen van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek kent verschillende vormen. In elke vorm staat de dialoog centraal.

Diepte-interviews

Een diepte-interview is een open gesprek tussen een respondent en de interviewer. Een diepte-interview kan zowel telefonisch- als face-to-face plaatsvinden. De keuze hiervoor hangt af van de inzichten waar je naar op zoek bent, het niveau van de respondent en het budget. Een face-to-face interview kost meer tijd. Het is bovendien persoonlijker en intensiever dan een telefonisch interview. Soms is dat een reden om voor een telefonisch interview te kiezen. Maar juist bij waardevolle klantrelaties is een face-to-face interview interessant.

Een diepte-interview is een open gesprek, waarbij we gebruik maken van een gesprekshandleiding. Een face-to-face gesprek kan zowel met één of twee respondenten plaatsvinden. Daarnaast kan de opdrachtgever ook de interviewer vergezellen. Het interview kan plaats vinden bij de respondent thuis, op de werk plek of op de onderzoekslocatie. Een face-to-face interview duurt meestal een uur. Telefonische interviews duren 15 tot 30 minuten.

Groepsdiscussies

Groepsgesprekken zijn er in verschillende vormen. De focusgroep is een bekende vorm, waarbij zes tot acht mensen onder leiding van een discussieleider nadenken over jouw product, dienst of dienstverlening. Bij een ronde tafel gesprek is het verschil dat er ook een aantal medewerkers aanschuift. 

Analyse en rapportage

Een van de grootste uitdagingen bij kwalitatief onderzoek is om de juiste inzichten uit de onderzoeksresultaten te filteren. Dit vergt in de meeste gevallen specialistische onderzoekskennis. Voor de rapportage van kwalitatieve onderzoeksresultaten, gebruikt Customeyes het Klantwaardemodel©, dat in één overzicht de belangrijkste actiepunten bundelt. 

Checklist: De vier fasen van succesvol klantenonderzoek in B2B

Checklist: De vier fasen van succesvol klantenonderzoek in B2B

Is dit e-book voor jou?

Succesvolle organisaties weten precies welke behoeften hun klanten hebben. Zij vragen regelmatig feedback aan hun klanten en verbeteren de relatie continu. Wil je ook een professioneel klantenonderzoek opzetten?

Lees deze checklist als je concrete tips wilt over succesvol klantenonderzoek. Je krijgt inzicht in de volgende onderwerpen:

  • Ontdek wat klanten belangrijk vinden
  • Tools om de juiste klantinzichten te achterhalen
  • De vier fasen van succesvol klantenonderzoek