Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht op vragen van de initiatiefnemer. Kwantitatief onderzoek maakt gebruik van een gestructureerde vragenlijst.

Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht op vragen van de initiatiefnemer. Kwantitatief onderzoek maakt gebruik van een gestructureerde vragenlijst. Door middel van een kwantitatief onderzoek kan een grote doelgroep bevraagd worden. De cijfermatige resultaten uit kwantitatief onderzoek maken een prettig leesbare rapportage mogelijk.

Methodes kwantitatief onderzoek


Digitale vragenlijst

Een gangbare methode voor een klantenonderzoek is een digitale vragenlijst. Via een digitale vragenlijst kun je grote aantallen klanten snel, efficiënt en doelgericht bevragen. Een vragenlijst levert een betrouwbaar tevredenheidscijfer op. Bovendien is het mogelijk om met de cijfermatige resultaten waardevolle analyses maken

Schriftelijke vragenlijst

Deze onderzoeksmethode wordt tegenwoordig minder vaak uitgevoerd. Toch is het in sommige gevallen een heel goed alternatief. Bijvoorbeeld in sectoren waarin men niet met een computer werkt. Het is eveneens een goed alternatief indien geen e-mailadressen of telefoonnummers voorhanden zijn, maar wel duidelijk is waar de doelgroep zich bevindt. De vragenlijsten kunnen op meerdere manieren verspreid worden onder respondenten. De vragenlijsten kunnen per post verstrekt worden, maar kunnen ook worden uitgedeeld op scholen, in het openbaar vervoer et cetera. In dat laatste geval kan snel en gemakkelijk een schriftelijke vragenlijst onder de desbetreffende doelgroep worden verspreid, worden ingenomen en kan de data worden geanalyseerd.

Gratis checklist voor de opzet van een succesvol klantenonderzoek!