Cliëntenonderzoek – Ons aanbod  

Cliëntenonderzoek – Ons aanbod  

Michiel de Snaijer
Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders.

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders. En deze te vertalen naar verbeteringen van de zorg voor iedere individuele cliënt. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van bestaan.  

Gebruiksgemak als randvoorwaarde voor adoptie  

Wij realiseren ons dat wij als externe partner over beperkte mogelijkheden beschikken om de zorg en ondersteuning in de zorgcyclus direct te verbeteren. Maar we kunnen dit wel doen door de juiste inzichten op een eenvoudige manier naar jullie te brengen. De juiste inzichten op het juiste moment op de juiste locatie.  

Daarom leggen wij voortdurend de nadruk op gebruiksgemak. Zodat zorginstellingen kunnen focussen op hun primaire taak. Wij willen alles zo makkelijk en toegankelijk mogelijk maken. Daarom is ons aanbod:

Snel en gemakkelijk bruikbare inzichten op alle niveaus … om direct aan de slag te gaan!

Een bewezen aanpak in 4 fases  

In de loop der jaren heeft Customeyes een aanpak ontwikkeld die gegarandeerd succes geeft en de resultaten vertaalt naar inzichten met impact. De aanpak van Customeyes bestaat uit 4 belangrijke stappen die we in het onderzoekstraject doorlopen:   

Fase 1: Creëren gemeenschappelijke basis   

Jullie onderzoek word je uit handen genomen door een projectteam vanuit Customeyes. De consultant is jullie eerste aanspreekpunt en zal samen met jullie de inhoudelijke slag maken. De projectmanager zorgt van A tot Z dat het onderzoek loopt volgens de opgestelde planning. We stellen samen de planning vast, maken een communicatieplan en we richten de rapportage in.   

Ook de vragenlijst stemmen we met elkaar af. We kunnen dan ook anderen bij het onderzoek betrekken. Door meerdere belanghebbenden te betrekken, ontstaan de beste vragen. En mensen voelen zich betrokken bij het onderzoek. Daardoor is het uiteindelijke effect veel groter.  

Het uiteindelijke succes hangt erg af van de respons als ook de bereidheid om aan de slag te gaan. Communicatie is daarin cruciaal. Zowel extern als intern. We zetten samen een gedegen plan neer.   

Fase 2: Cliënten, verwanten en/of begeleiders aan het woord  

Nadat we het onderzoek hebben afgestemd en ingericht, kunnen we van start. De vragenlijsten worden verstuurd en jullie kunnen de respons realtime volgen. Uitsturen van de vragenlijsten kan op veel verschillende manieren, van periodiek tot continu. De voorkeur heeft continu, zodat je goed aansluit bij de zorgplancyclus.  

Voor eventuele vragen van cliënten, verwanten of begeleiders hebben we een helpdesk ingericht. Zij worden altijd snel en persoonlijk geholpen.  

Fase 3:  Delen van inzichten   

Nadat de enquêtes zijn verwerkt hebben jullie toegang tot alle resultaten. Aan de hand van innovatieve modellen en analyses maken we inzichten van alle data. Je kunt op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier met de resultaten aan de slag. Alle inzichten zijn op te halen.   

Prioriteiten, benchmarking. Alles op een centrale plek. Uitsplitsingen zijn gemakkelijk te maken en kunnen op ieder niveau worden gemaakt (doelgroep, zorgvorm, locatie en financieringsvorm).  

Ook lichten we de resultaten toe in een presentatie. We verbinden onze conclusies eraan en geven ons advies.   

Fase 4:  Direct aan de slag   

Nadat jullie de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek hebben ontvangen, is het zaak om de informatie om te zetten naar concrete acties. Onderneem actie op de punten die cliënten, verwanten en/of begeleiders hebben aangegeven. En je zult zien dat de cliëntervaring en de prestaties van de teams en de organisatie alleen maar verbeteren.  

Wij kunnen jullie daarbij ondersteunen met onze workshop ‘Aan de slag met de resultaten’.

Ons aanbod

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders. En deze te vertalen naar verbeteringen van de zorg voor iedere individuele cliënt. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van bestaan.  

Snel en gemakkelijk:  

Eenvoudig uit te vragen en overzichtelijke rapportages in gebruiksvriendelijke dashboards. 

Lees meer over snel en gemakkelijk > 

Bruikbare inzichten:  

Met een gevalideerde vragenlijst, actuele thema’s en benchmarks. En analyses die het verhaal achter de cijfers vertellen. Geschikt voor cliënten, ouders/verwanten en begeleiders.   

Lees meer over bruikbare inzichten > 

Op alle niveaus:  

Ervaringen als maatstaf voor verbeteringen in de zorg, op cliënt-, team/locatie- en organisatieniveau. 

Lees meer over inzichten op alle niveaus > 

Lees hier meer over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 >

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Is dit e-book voor jou?

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar cliënten, hun wensen en behoeften, en deze te vertalen naar verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet. Dit onderzoek kan ook voor ouderen worden ingezet. Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.