Cliëntenonderzoek – Snel en gemakkelijk 

Cliëntenonderzoek – Snel en gemakkelijk 

Michiel de Snaijer
Alles is er op gericht om snel en gemakkelijk cliëntinformatie op te halen en vervolgens inzichtelijk te maken op alle niveaus.

Alles is er op gericht om snel en gemakkelijk cliëntinformatie op te halen en vervolgens inzichtelijk te maken op alle niveaus. Bij voorkeur werken we met een begrijpelijke digitale vragenlijst die door cliënten zelf kan worden ingevuld. Zowel via stellingen als open vragen.  

Resultaten worden direct teruggekoppeld aan begeleiders (individuele cliëntbladen) en zijn ook direct beschikbaar in een overzichtelijk dashboard. Met uitgebreide filters om specifiek inzicht te krijgen in de gewenste groepen (doelgroep, zorgvorm, financiering en locatie). Graag laten we de mogelijkheden zien. Hieronder alvast een voorproefje.  

Voorkeur voor digitaal onderzoek  

Het cliëntervaringsonderzoek kan schriftelijk of digitaal worden aangeboden en een combinatie van beide methoden is ook mogelijk. Daar waar mogelijk zetten we in op digitale afname. De digitale uitvraagmethode biedt veel ruimte om de vragenlijst per cliënt te personaliseren. De vragenlijst kan op de computer, tablet of mobiele telefoon worden ingevuld.   

De digitale uitvraagmethode biedt ook veel ruimte om de vragenlijst per cliënt, verwant of begeleider te personaliseren. Iedereen krijgt alleen die thema’s voorgelegd die voor hem of haar van toepassing zijn.   

Begrijpelijke vragenlijst   

De basis van het instrument is om mensen zoveel mogelijk zelf te laten aangeven hoe zij de kwaliteit van hun leven waarderen en waar zij behoefte aan hebben. Om het zelf invullen te stimuleren, krijgen cliënten een intuïtieve vragenlijst met mooie en heldere uitleg, pictogrammen en filmpjes. Daarnaast hebben we specifieke vragenlijstvarianten voor verwanten en begeleiders.   

Onze digitale vragenlijsten zijn gemakkelijk te gebruiken. Per doelgroep zetten wij een vragenlijst uit op basis van de vragenlijst Kwaliteit van Bestaan (QoL). Met de mogelijkheid tot het toevoegen van eigen vragen en verdiepende thema’s (modules). En natuurlijk in een taal die bij jullie en jullie doelgroep past.  

Om uitkomsten zo accuraat mogelijk te kunnen terugkoppelen en data zo goed mogelijk te kwantificeren, maken wij gebruik van een 5-puntsschaal bij zowel cliënten, verwanten als begeleiders. De digitale vragenlijst bevat:  

  • Duidelijke iconen: de tekst, kleuren en smileys zijn eenvoudig te begrijpen en aantrekkelijk; 
  • Begrijpelijke taal: de stellingen zijn duidelijk en hebben allemaal positieve formuleringen; 
  • Open vragen per thema: Per thema krijgen respondenten de ruimte om zich vrij uit te drukken, zodat er geen waardevolle informatie achterblijft;  
  • Uitleg per thema in video’s: deze video’s dienen als visuele ondersteuning van de thema’s die worden besproken in de vragenlijst. Deze starten voordat de vragen worden aangeboden aan de cliënt en kunnen worden genegeerd indien men geen behoefte aan deze uitleg heeft. De cliënt wordt hierdoor als het ware aan de hand genomen door de vragenlijst heen.  

Direct individuele feedback naar begeleider  

Nadat de cliënt de vragenlijst heeft ingevuld, worden de antwoorden direct teruggekoppeld naar de eigen begeleider of teamverantwoordelijke. De individuele cliëntrapportage geeft helder inzicht in de ervaringen met de verschillende thema’s. De antwoorden op de open vragen kunnen de stellingen extra duiden. Per cliënt geven de uitspraken concrete handvatten met betrekking tot wat goed gaat en waar de begeleiders aan kunnen werken om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren. De individuele rapportage dient als input voor het gesprek over het persoonlijk ondersteuningsplan van de cliënt.  

Naadloos aansluiten bij de zorgplancyclus  

Het instrument Kwaliteit van bestaan (QoL) van Customeyes heeft als doel naadloos aan te sluiten op de zorgplancyclus van de instelling. Je krijgt daardoor veel flexibiliteit in de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek.   

Koppeling individuele feedback aan ECD  

Voor een aantal systemen is een directe verbinding ontwikkeld waardoor er een link tussen de individuele uitkomsten en het persoonlijk elektronisch cliënt dossier (ECD) mogelijk is. Hiermee is het voor begeleiders heel eenvoudig om de individuele onderzoeksuitkomsten van de cliënt in te zien en vast te leggen in het persoonlijk ondersteuningsplan.   

Aanvraagportaal: de begeleiders zelf aan de knoppen  

Vanuit de visie dat de begeleider de controle heeft, werken we met steeds meer organisaties met een aanvraagportaal. Organisaties die meten met het instrument QoL hebben gedurende de hele onderzoeksperiode toegang tot het online systeem. Een begeleider kan gedurende het hele jaar zelf een vragenlijst samenstellen en uitzetten bij cliënten en/of verwanten. Deze werkwijze beoogt dat de resultaten direct onderdeel kunnen zijn van het gesprek tussen de cliënt, verwant(en) en de begeleider. Zo sluit je volledig aan op de zorgplancyclus.  

Periodiek of continu meten  

Bij periodiek meten wordt de vragenlijst op een bepaald moment uitgezet onder de doelgroep.Als je het onderzoek meer wilt laten aansluiten op het zorgplan, dan is continu meten de meest effectieve manier om feedback op te halen.  

 Periodiek Continu 
Meetperiode Één of een paar meetmomenten per jaar Continu gedurende één heel jaar en daarop volgende jaren 
Begeleiding Customeyes stuurt de vragenlijsten eenmalig of in batches uit naar de gewenste doelgroep(en) Eigen regie in uitsturen van de vragenlijsten naar gewenste doelgroep(en) via een aanvraagportaal 
Waarom kies je hiervoor? Snel beeld van de huidige ervaringen, verschillende thema’s willen uitvragen die actueel en relevant zijn Sluit aan op zorgplancyclus door de uitkomsten te gebruiken voor de zorgplanbespreking 

Ons aanbod

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar de verhalen van cliënten, verwanten en begeleiders. En deze te vertalen naar verbeteringen van de zorg voor iedere individuele cliënt. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van bestaan.  

Lees meer over ons aanbod> 

Snel en gemakkelijk:  

Eenvoudig uit te vragen en overzichtelijke rapportages in gebruiksvriendelijke dashboards. 

Bruikbare inzichten:  

Met een gevalideerde vragenlijst, actuele thema’s en benchmarks. En analyses die het verhaal achter de cijfers vertellen. Geschikt voor cliënten, ouders/verwanten en begeleiders.   

Lees meer over bruikbare inzichten > 

Op alle niveaus:  

Ervaringen als maatstaf voor verbeteringen in de zorg, op cliënt-, team/locatie- en organisatieniveau. 

Lees meer over inzichten op alle niveaus > 

Lees hier meer over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 >

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Folder: Cliëntervaringsonderzoek Gehandicaptenzorg

Is dit e-book voor jou?

Het is onze uitdaging om zorgorganisaties te helpen bij het luisteren naar cliënten, hun wensen en behoeften, en deze te vertalen naar verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes is een VGN-erkend kwaliteitsinstrument dat de ervaringen van cliënten of begeleiders meet. Dit onderzoek kan ook voor ouderen worden ingezet. Met dit onderzoek ontdek je:

  • Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren;
  • Waar zij tevreden mee zijn;
  • Wat verbeterd kan worden.