De kwaliteit van ORTEC

Hoe zien klanten ORTEC? Hoe ervaren ze de toegevoegde waarde? In samenwerking met Customeyes is het kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning en optimalisatie. De marketingafdeling wil graag in kaart brengen enerzijds hoe de Nederlandse klanten de toegevoegde waarde van ORTEC ervaren en anderzijds toetsen hoe ORTEC gezien wordt. In samenwerking met Customeyes is het kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.

Wie is ORTEC?

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning en optimalisatie. De ORTEC producten en diensten leiden tot een optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling en logistieke netwerkplanning. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1.250 klanten wereldwijd, 700 medewerkers en verschillende kantoren in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azie.

Het kwaliteitsonderzoek

Hoe zien klanten ORTEC? Hoe ervaren ze de toegevoegde waarde? ORTEC hecht veel belang aan haar producten en dienstverlening, maar ook aan het imago van haar organisatie. Is het voor klanten duidelijk wie ORTEC is en wat ORTEC kan? Om te achterhalen wat het imago is en welke toegevoegde waarde klanten ervaren, heeft ORTEC dit najaar een grootschalig kwaliteitsonderzoek gehouden onder haar klanten. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Customeyes onder leiding van Thera van Heuveln.

Wat wil ORTEC achterhalen?

Thera, consultant bij Customeyes, licht toe: “Het kwaliteitsonderzoek van ORTEC is zo ingericht dat niet alleen het imago en de toegevoegde waarde achterhaald worden. Ook de tevredenheid over product en dienstverlening, de loyaliteit van klanten en de concurrentiepositie van ORTEC worden onderzocht. Zo heeft niet alleen de marketingafdeling concrete input voor de positionering, maar kan ook de rest van de organisatie met de resultaten aan de slag. Het onderzoek is een nulmeting om te achterhalen hoe ORTEC er nu voor staat. Het onderzoek is hierdoor geschikt om meetbare doelstellingen te maken voor de komende jaren.”

Resultaten waar je wat mee kunt!

Het kwaliteitsonderzoek heeft helder in kaart gebracht welke imago-aspecten belangrijk zijn voor klanten. Dit geeft concrete verbeterinformatie, bijvoorbeeld aan welke waarden ORTEC meer moet voldoen. “Vooral de proactiviteit van ORTEC wordt door klanten erkend en enorm gewaardeerd. Uit de loyaliteitsanalyse blijkt dat ORTEC veel supporters heeft; klanten die tevreden zijn, die ORTEC aanraden bij anderen en klant blijven.” vertelt Thera.

Concrete inzichten op brancheniveau

ORTEC is actief in tal van branches, van gezondheidszorg tot transport. Uit elke branche zijn klanten bevraagd, zodat ze precies kunnen zien in welke branches ze succesvol zijn en in welke branches hun product of dienstverlening nog vraagt om verbetering. Thera licht toe: “Uit het onderzoek blijkt dat elke branche verschillend is; ze hebben eigen verwachtingen en eigen ervaringen. Daarom verdient elke branche een individuele benadering.” ORTEC is erg enthousiast over het klantenonderzoek van Customeyes en gaat enthousiast met de resultaten aan de slag om hun producten en dienstverlening beter op de klant te laten aansluiten.