Wat heeft het lerarentekort te maken met luisteren naar je klanten?

Wat heeft het lerarentekort te maken met luisteren naar je klanten?

Judith Tesselaar
Een klantgerichte organisatie luistert naar klanten.

“Schoolleiders en de PO raad raden flexibele inzet van docenten af omdat zij de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komen en het is kostbaar”, kopte Trouw in augustus 2019. Na de zomer, aan het begin van een nieuw schooljaar, hebben schoolbesturen grote moeite om roosters ingevuld te krijgen. Die ruimte wordt steeds vaker gevuld met flexibele, tijdelijke juffen en meesters. En deze ZZP-ers, met soms hoge uurlonen, zorgen voor overschrijding van budgetten.

Als moeder vind ik het jammer dat deze situatie vanuit een probleemvisie wordt bekeken. Het is maar de vraag of de kwaliteit van het onderwijs hiervan nadeel ondervindt. Het gaat ervan uit dat de vaste docent die een kind jarenlang volgt beter kan inspelen op zijn ontwikeling en talenten, dan een tijdelijke invaller. Maar het onderwijs anno nu vraagt meer dan alleen lesgeven.

Dus wat als schoolleiders deze situatie vanuit hun klanten zouden bekijken?

Het doel van de PO raad en schoolbesturen is goed onderwijs geven. Alleen de vraag is groter dan het aanbod. Het gevolg is: veel geld naar initiatieven die docenten voor een langere tijd binden en boeien voor het vak. En er worden extra budgetten ingezet om de werkdruk te verbeteren. Met deze benadering wordt alleen geluisterd naar eigen geluiden. Maar in een wereld die zo snel verandert, is het onmogelijk om de geluiden binnen los te zien van geluiden buiten.
Wat ik nu in deze discussie mis, is een luisterend oor voor de gebruikers; de klanten, de leerlingen en hun ouders. Welke wensen, behoeften en verwachtingen hebben zij als het gaat om goed onderwijs?

Recent hebben wij als Customeyes een klantervaringsonderzoek gedaan voor mbo-scholen onder hun oud-studenten. Ook hier spelen problemen om goede vakdocenten te vinden en te behouden, en leerlingen willen een goede aansluiting op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Hierop aansluiten vraagt veel van de innovatiekracht van onderwijsinsteliingen. Daarnaast willen docenten zichzelf blijvend ontwikkelen. Er is dus juist ruimte voor flexibiliteit.
Een goede eerste stap is dan om eens te luisteren naar wensen, behoeften en verwachtingen, samen met leerlingen, docenten en bedrijven. Dus naar binnen en naar buiten. Klantgerichter!

E-book: De zeven succesfactoren van een klantgerichte organisatie

E-book: De zeven succesfactoren van een klantgerichte organisatie

Speciaal voor managementteams en marketing- en salesmanagers die verantwoordelijk zijn voor het klantgericht maken van hun organisatie.

Meer informatie

Hoe doe je dat dan?

Je kunt simpel beginnen. Door te luisteren naar complimenten en klachten. Juist de gesprekken die dagelijks worden gevoerd met leerlingen en ouders, zijn een bron van informatie. Kijk eens hoe deze informatie wordt verzameld? Blijft het liggen bij de persoon die ze ontvangt? Of worden ze gebundeld en gedeeld? Het is belangrijk om deze informatie thematisch te verzamelen om er vervolgens betekenis aan te kunnen geven.

Wil je een stap verder gaan? Dan kun je eraan denken om hiervoor aparte kanalen in te richten. Social media is bij uitstek geschikt om met leerlingen te communiceren maar ook om bedrijven aan je te verbinden.
In welke fase van klantgerichtheid je bent, hangt af van de inspanningen die je doet om te luisteren naar jouw klanten. Je hoeft niet meteen aan een klant-ervaringsonderzoek te denken, maar dat kan je wel helpen om echt te weten wat er speelt. En waar je beter kunt aansluiten. Wij zeggen van klantbewust naar klantgericht.

Wil je aan de slag met klantgerichtheid?

In ons nieuwe e-book ‘de 7succesfactoren van een klantgerichte organisatie’ komt iedereen binnen en buiten de organisatie aan bod. Medewerkers, onderzoek, richting en kaders, zelfbeeld en slagkracht. Je weet dan waarop je moet letten, en waar je kunt verbeteren.

Maar dat hoef je niet alleen te doen. De komende tijd nemen we je graag mee op reis. In onze blogreeks gaan wij verder in op klantgerichtheid met actualiteiten en tips & tricks.

Download hier het e-book over de 7 succesfactoren