Onze ervaring met huurdersonderzoek en GRESB

Onze ervaring met huurdersonderzoek en GRESB

Michiel de Snaijer
De afgelopen 15 jaar heeft Customeyes zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van huurdersonderzoek en GRESB.

Vastgoedpartijen willen graag met huurdersonderzoek hun dienstverlening en huurderstevredenheid monitoren en verbeteren. De afgelopen 15 jaar heeft Customeyes zich ontwikkeld tot de marktleider op het gebied van huurdersonderzoek. De inzichten worden ook gebruikt voor de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Wat is GRESB en wat kan Customeyes hierin betekenen? In deze blog gaan we hier dieper op in.

Wat is GRESB?

De GRESB is opgericht in 2009. Jaarlijks wordt via een online assessment informatie vastgelegd over de Environmental Social en Governance (ESG) prestaties van Vastgoedfondsen, -bedrijven, -ontwikkelaars, vermogensbeheerders en andere vastgoedorganisaties. Zo motiveert de GRESB  de vastgoedsector een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij. 

Waarom je als vastgoedorganisatie wil deelnemen aan de GRESB Assessment

  • Herkennen: GRESB brengt risicogebieden, kansen en impact van je portefeuille in kaart.
  • Aantrekken: Met GRESB trek je mogelijk nieuwe investeerders aan die op zoek zijn naar een uitgebreidere risico-, kansen- en impactanalyse.
  • Benchmarken: GRESB geeft je een duidelijk beeld van je ESG-prestaties, hoe je presteert ten opzichte van de benchmark en wat je kunt doen om te verbeteren.
  • Rapporteren: Met GRESB als wereldwijd geaccepteerde standaard toon je de markt gevalideerde ESG-prestaties. 

GRESB Proof

Jaarlijks ondervragen we meer dan 100.000 huurders over hun situatie. Onze vragenlijst is GRESB proof. Dit wil zeggen dat we alle GRESB componenten rond huurderstevredenheid optimaal adresseren.  Voor elk soort vastgoedorganisatie hebben we een vragenlijst beschikbaar. Deze vragenlijsten zijn zorgvuldig ontwikkeld met de kennis die we de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan. Afhankelijk van de informatiebehoefte van vastgoedorganisatie, behandelen we thema’s als algemene tevredenheid, woning, woonomgeving, duurzaamheid, dienstverlening vastgoedmanager, reparaties, servicekostenafrekening en klantenafhandeling. En daar blijft het niet bij. Met de resultaten kan je meer dan alleen verantwoorden. De verkregen huurdersfeedback zal jouw organisatie echt aanzetten tot actie en verbeteren.

We kennen de branche door en door. Naast het jaarlijkse benchmarkonderzoek onder institutionele woningbeleggers doen we onderzoek voor beleggers, beheerders, pensioenfondsen, aannemers op gebied van woning, kantoren, retail, landelijk vastgoed, zorg vastgoed en andere soorten vastgoed. Omdat we zoveel informatie verzamelen over huurders, zijn we in staat om specifieke benchmarks binnen vastgoed te ontwikkelen. Deze benchmarks geven hele waardevolle inzichten en hiermee kunnen we vastgoed organisaties beter adviseren over huurderstevredenheid.

Duurzaamheidsonderzoek

Met IVBN als partner en zes beleggers als deelnemers hebben we ook de Monitor Duurzaam Inkopen Vastgoedsector opgezet, gebaseerd op de ESG-criteria. Met dit instrument geven leveranciers aan hoe duurzaam ze werken, doen ze toezeggingen en committeren ze zich aan een duurzaamheidsambitie. Hiermee maken we duurzaam werken concreet en zichtbaar en hopen we de branche te stimuleren gezamenlijk haar maatschappelijke impact te verbeteren.

Meer dan alleen een vragenlijst

Customeyes is een fullservicebureau. Dit betekent dat we jullie geheel ontzorgen op het gebied van huurdersonderzoek. Je krijgt kant en klare inzichten waar je gelijk mee aan de slag kan en advies waar je mee kunt verbeteren. Met onze benchmark zie je hoe je scoort ten opzichte van andere jaren, afdelingen of organisaties. In ons dashboard kan je op individueel huureenheid niveau resultaten filteren. Aan het eind van het onderzoek bedanken we jullie huurders voor hun participatie. Vervolgens gaan we met een interne groep aan de slag om de inzichten te vertalen naar acties. Dit doen we in een presentatie met analyses en aanbevelingen.

 Nadat we de resultaten hebben gepresenteerd kunnen we extra hulp bieden bij het opstellen van een actieplan in een interactieve workshop. Op deze manier worden de inzichten direct vertaald naar concrete verbeteracties. In onze workshops werken wij volgens het Vinden-Verdiepen-Verbeteren-principe, waarmee we actiepunten opstellen naar aanleiding van het klantenonderzoek. 

Lees verder