[VIDEO] Hoe stimuleert u klantgericht gedrag bij uw medewerkers?

Klantgericht gedrag bij medewerkers kun je als manager sturen. Stimuleer klantgericht gedrag met deze vier tips. 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat klantgerichte organisaties winnen. Dat merken wij ook aan onze opdrachtgevers. Een sfeer creëren waarin de klant centraal staat, is echter een opgave waar veel van onze opdrachtgevers mee worstelen. In dit artikel staat daarom deze vraag centraal: wat hebben jouw medewerkers nodig om klanten goed te helpen?

Klantgericht

Ieder managementteam wil een klantgerichte organisatie creëren. Klantgerichtheid zorgt namelijk voor tevreden klanten, maar ook voor tevreden medewerkers. Uit jarenlang onderzoek van ons en onze zusterorganisatie Effectory blijkt dat medewerkertevredenheid en klanttevredenheid hand in hand gaan. Sturen op klantgerichtheid, draagt dus bij aan het bedrijfsresultaat. Maar hoe doe je dat? Deze volgende vier tips helpen om het juiste gedrag bij medewerkers te stimuleren.

1. Stuur je medewerkers – geef richting

Als eerste wil je alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Medewerkers moeten weten wat klantgerichtgedrag inhoudt. Wat betekent klantgericht zijn bij jullie? Simpelweg een aantal doelen stellen is de eerste stap, maar niet het einddoel. Je wilt de doelen echt doorvertalen naar het gewenste gedrag. Laat medewerkers zien welke toon ze binnen hun dagelijkse werkzaamheden precies kunnen aannemen in contact met klanten. 

                  Verdienen aan klantgerichtheid? Deze 3 bedrijven zijn er groot mee geworden.

2. Voed je medewerkers – geef energie

In klantgerichte organisaties is veel energie. Één van de meest effectieve methoden om energie te genereren, is door medewerkers een bepaalde mate van vrijheid in werkzaamheden te geven. Laat een deel van jullie klantgerichte etiquette daarom open voor interpretatie. Geef je medewerkers de vrijheid om de klant op zijn eigen manier het beste te helpen. Zorg ervoor dat jullie samen de wil te krijgen om voor de klant te gáán.

3. Bouw met je medewerkers – geef vertrouwen

Om een klantgerichte organisatie te bereiken dienen medewerkers vertrouwen te hebben in de directie, de organisatie in het geheel en de richting die de organisatie op gaat. Denk hier ook aan bij het stellen van uw gedragsdoelen uit tip één. 

                                  Bouwen aan een klantgerichte bedrijfscultuur: dit heb je nodig.

4. Vertrouw je medewerkers – geef ruimte, tijd en middelen

Het gaat hier niet een groter bureau of mooier bedrijfspand, maar om mentale ruimte. Ruimte om verantwoordelijkheid te pakken en de tijd en middelen die daarvoor nodig zijn. De kaders die noodzakelijk zijn om deze verantwoordelijkheid in goede banen te leiden, mogen nooit de drive van je medewerkers belemmeren.

Verandering faciliteren

Een organisatie is maar zo klantgericht als haar medewerkers. Het is van essentieel belang dat uw medewerkers een eenduidige houding naar de klant aannemen. Meer weten over hoe je dit in jouw organisatie voor elkaar krijgt? Lees dan hier verder over hoe je je klantwaarde vergroot…

E-book: Vergroot je Klantwaarde met de Klantgerichtheidsladder

E-book: Vergroot je Klantwaarde met de Klantgerichtheidsladder

Lees dit e-book over de klantgerichtheidsladder als je klantgerichtheid vanuit een nieuwe, werkbare invalshoek wilt bekijken.

Meer informatie