[VIDEO] Stakeholdersonderzoek helpt jeugdzorg positie te bepalen

Customeyes
Uit de jeugdzorgorganisaties die Customeyes spreekt blijkt dat onderzoeken vaak onvoldoende worden gebundeld. Niels Dekker, consultant van Customeyes, vertelt.

Herkent u dat verschillende afdelingen binnen een organisatie verschillende inzichten ophalen? Uit de jeugdzorgorganisaties die Customeyes spreekt blijkt dat onderzoeken vaak onvoldoende worden gebundeld. Niels Dekker, senior consultant van Customeyes, vertelt hier meer over.

Kansen en zorgen jeugdzorgorganisaties

Het huidige jeugdstelsel kent veel problemen. Er is sprake van versnippering, er wordt onvoldoende gewerkt vanuit één aanpak en er is sprake van een stijgend zorggebruik. Het is feitelijk een onbeheersbare sector. Om dit aan te pakken wordt een stelselherziening doorgevoerd. Per 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. De nieuwe jeugdwet legt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp in één hand: die van de gemeente. Het idee hierachter is dat er zo per gemeente een passende aanpak kan worden gecreëerd. Gemeenten proberen daartoe op dit moment visies te ontwikkelen. De jeugdzorgorganisaties moeten zelf ook anders gaan werken en anders worden georganiseerd. Dit zorgt voor kansen voor jeugdzorgorganisaties, maar levert ook onzekerheden op.

Inzicht in imago, kwaliteit dienstverlening en samenwerking partners

Tegelijkertijd worden jeugdzorgorganisaties geconfronteerd met bezuinigingen en wordt meer gestuurd op prestatie-indicatoren om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening.

Ook zijn er organisaties die momenteel afvragen wat hun imago is. Het is daarom logisch dat gemeenten en jeugdzorgorganisaties behoefte hebben aan inzichten om de juiste keuzes te maken. Inzichten over hun huidige imago, de kwaliteit van dienstverlening en de samenwerking met partners in het veranderende speelveld.

Behoefte aan duidelijkheid, openheid en betrokkenheid

De opbouw van een nieuwe en meer samenhangende zorgstructuur vraagt om afstemming tussen ketenpartners en gemeenten. Wat vinden samenwerkingspartners van de manier waarop wordt samengewerkt? En levert de samenwerking de gewenste effecten op? Welke reputatie heeft een zorgorganisatie bij ketenpartners? Allemaal vragen die door middel van een onderzoek waarin wordt teruggekeken kunnen worden beantwoord. Daarnaast is er behoefte aan duidelijkheid over de toekomstige positie. Wat verwachten ketenpartners van elkaar en wat is je gezamenlijke visie op een kind -en gezinsgerichte aanpak. Welke rol wordt van gemeenten en zorgorganisaties verwacht? En welke verwachtingen horen daarbij?

Benieuwd naar wat de wensen en ervaringen van jouw klanten echt zijn?

Bundelen van inzichten

Helaas zijn de benodigde maatregelen voor een goede overgang naar de nieuwe vorm van samenwerking nog niet voldoende gezet. Links en rechts worden door managers gesprekken gevoerd met samenwerkingspartners. Er zijn veel inloop- en kennismakingsdagen voor gemeenten. Vanuit de communicatie-afdeling worden vragen uitgezet om het imago te meten. De kwaliteitsmanager toetst vanuit een certificeringsverplichting periodiek op enkele indicatoren. Op strategisch niveau zijn de contacten goed, maar wat betekent dat voor de operationele samenwerking? Het is een gemiste kans dat deze inzichten niet worden gebundeld in een gedegen stakeholdersanalyse.

Stakeholdersonderzoek van Customeyes

Een stakeholdersonderzoek van Customeyes helpt u. Het onderzoek gaat na wat de stakeholderwaarde van uw organisatie is. Imago en reputatie zijn een onderdeel hiervan, maar we gaan verder. We leveren inzichten aan over de huidige tevredenheid van de samenwerking zodat u kunt voldoen aan eisen voor certificering. Tevens kunnen we door middel van ons rolverwachtingenmodel heldere inzichten geven over uw toekomstige positie en gewenste rollen. Dit doen we door open gesprekken aan te gaan met uw partners en het gericht inzetten van vragenlijsten. Ook kunnen we u helpen bij een cliëntervaringsonderzoek, onze zusterorganisatie Effectory is hiervoor een geaccrediteerd meetbureau. Benieuwd wat we voor u persoonlijk kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via welkom@customeyes.nl.