Wat levert klantloyaliteit op?

Waar maatstaven als omzet en winst terugblikken op de afgelopen periode, heeft loyaliteit een voorspellende waarde.

Waar maatstaven als omzet en winst terugblikken op de afgelopen periode, heeft loyaliteit een voorspellende waarde. Het geeft een indicatie voor toekomstige omzetten. Het is belangrijk uw huidige klanten te toetsen op loyaliteit. Op deze manier krijgt u inzicht in welke klanten winstgevend zijn, welke klanten twijfelen en welke klanten van plan zijn niet meer terug te komen. Indien u inzicht heeft in de loyaliteit van uw klanten, bent u in staat gericht actie te ondernemen.