Klantenbinding als winstgevende succesfactor

Klantenbinding als winstgevende succesfactor

Customeyes
Klantenbinding als winstgevende succesfactor: Investeren in klantenbinding en klantloyaliteit biedt de zekerheid die u zoekt. Waar begin je?

Veel organisaties staan momenteel voor een grote uitdaging. Dalende winstcijfers zijn helaas aan de orde van de dag. Hoe stel je je toekomstige omzet veilig? Investeren in klantloyaliteit en klantenbinding is een manier om wat meer zekerheid te krijgen op de middellange termijn. Maar hoe pak je dit aan?

Klantenbinding: begrijp het verschil tussen tevreden en loyale klanten

Tevreden klanten zijn essentieel voor organisatie. Klanttevredenheid ontstaat daar waar de de kwaliteit van je product en de dienstverlening tenminste overeen komen met de verwachtingen van klanten. 

Maar: een tevreden klant is niet automatisch een loyale klant.

Als je op zoek bent naar loyale klanten, is de uitdaging om hen méér dan tevreden te krijgen. Een tevreden klant is niet per definitie loyaal. Een zéér tevreden klant meestal wel. Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde voor loyaliteit. Als je wilt starten met werken aan klantloyaliteit, wil je er eerst erachter komen of je klanten nu loyaal zijn. Een veel gebruikte methode om loyaliteit te meten, is de NPS vraag

Uitzonderingen op de regel 

Er zijn situaties denkbaar waarin tevredenheid niet van invloed is op trouw. Denk bijvoorbeeld aan de belastingdienst, waar we bijna allemaal ‘trouw’ aan zijn. Preferred suppliers waar we ‘gedwongen’ diensten bij moeten afnemen. Of een supermarkt die simpelweg lekker dichtbij is. Zelfs bij monopolisten of in situaties van ‘gedwongen winkelnering’, is een goede band met de klant belangrijk. Onvrede aan de klantzijde geeft ruimte aan nieuwe toetreders of aangepaste wet- en regelgeving.

Het belang van klantloyaliteit

Loyaliteit heeft invloed op de financiële prestaties van je organisatie. Waar omzet en winst een resultaat zijn van de afgelopen periode, heeft loyaliteit een voorspellende waarde. Het geeft een indicatie voor toekomstige financiële resultaten. Loyale klanten zijn dus erg waardevol.

Klanten loyaler maken 

Wat kun je doen om klanten loyaler te maken? Grofweg zijn er twee soorten loyaliteit, waarop je kunt aansturen:

  1. Emotionele klantenbinding
  2. Rationele klantenbinding 

Emotionele klantenbinding

Door de verwachtingen van klanten te overtreffen, hebben zij de neiging je te belonen met hun loyaliteit. Ze hebben het gevoel dat ze emotioneel bij je in het krijt staan. Juist die emotionele binding is niet te koop en vergt vaak langdurig investeren. Emotionele loyaliteit creëer je door merkbeleving, dialoog, interactie, gevoel van waarde, vertrouwen en tevredenheid. Loyaliteit ontstaat niet van vandaag op morgen, maar bouw je op gedurende een langere periode.

Rationele klantenbinding

Veel organisaties proberen klanten ook vast te houden door ze ‘fysiek’ te binden. In dat geval heeft de klant er voordeel bij om klant bij jullie te blijven of kunnen ze simpelweg niet anders. Voorbeelden van klantenbinders in deze categorie zijn spaaracties en (vaste) koppelverkoop, zoals de cups van Nespresso en apps op de Apple hardware. Een ander voorbeeld in deze categorie is een korting geven die afhankelijk is van de duur van de klantrelatie, zoals de no-claim korting bij autoverzekeringen.  

Welke vorm van klantenbinding voor jullie de meest kansrijke is, is afhankelijk van jullie strategie, cultuur en de klantgroep(en). 

Hoe komt klantenbinding tot stand?

Het korte antwoord op deze vraag: door te investeren in duurzame klantrelaties. Die investering is alleen interessant als er sprake is van een win-win situatie, voor jullie en voor de klant. Als één van beide partijen onvoldoende voordeel ziet in een hechte relatie, gaat dat niet leiden tot duurzame klantenbinding. Zorg daarom dat je van toegevoegde waarde bent en blijft voor je klanten.

Start met werken aan klantenbinding

Voor veel van onze opdrachtgevers, zoals NSI, vormt klantenonderzoek de start van een positieve beweging in de richting van de klant. Door meetbaar te maken hoe klanten toegevoegde waarde ervaren, krijgen zij inzicht in hoe ze dat kunnen verhogen. Een professioneel onderzoek is vaak al van invloed op de loyaliteit van klanten. Alleen al de professionele en persoonlijke aandacht voor de klant, heeft een positief effect op hun tevredenheid en loyaliteit. Het uiteindelijke verschil kun je maken door actie te ondernemen na zo’n onderzoek. Pas dan voelen klanten dat je hen écht serieus neemt.